Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

REGULAMIN

XXV
GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
uczniów klas I-IV szkół podstawowych

Twardogóra, 21 kwietnia 2016 r.

Organizatorem konkursu recytatorskiego jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Wł. St. Reymonta w Twardogórze.

Biblioteka zaprasza wszystkie szkoły podstawowe z terenu miasta i gminy Twardogóra do udziału w konkursie. Wiosenna edycja konkursu recytatorskiego adresowana jest do uczniów klas I-IV szkół podstawowych i odbędzie się 21 kwietnia br. (czwartek) w siedzibie biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 11. Rozpoczęcie o godz. 9:00.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

1. Celem konkursu jest przybliżenie i popularyzacja poezji i prozy wśród uczniów szkół podstawowych.
2. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I-IV szkół podstawowych.
3. O doborze repertuaru (poezja, proza) decydują recytatorzy i ich opiekunowie.
4. W czasie konkursu dzieci zostaną podzielone na dwie grupy wiekowe:
 • I grupa – dzieci z klas I-II SP
 • II grupa – dzieci z klas III-IV

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie klas I-II SP jest przygotowanie recytacji jednego utworu – może to być poezja lub fragment prozy.
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie dzieci z klas III-IV SP jest przygotowanie recytacji dwóch utworów – poezji i fragmentu prozy – dziecko na konkursie recytuje jeden utwór, w razie wątpliwości komisja prosi o recytację drugiego utworu (przygotowanie dwóch utworów ułatwi też laureatom konkursu udział w konkursie powiatowym).
7. Do konkursu powinny być zgłoszone dzieci wyłonione w drodze eliminacji szkolnych.
8. Listy uczestników prosimy dostarczyć na adres biblioteki do piątku 15 kwietnia br.
9. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko dziecka,
 • klasa,
 • imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu, (w przypadku uczniów klas III-IV pierwszy podany na liście utwór będzie traktowany jako wybrany do recytacji na XXIV Gminnym Konkursie Recytatorskim),
 • imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna przygotowującego recytatora.

REGULAMIN

XXV
GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
uczniów klas I-IV szkół podstawowych

Twardogóra, 21 kwietnia 2016 r.

Organizatorem konkursu recytatorskiego jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Wł. St. Reymonta w Twardogórze.

Biblioteka zaprasza wszystkie szkoły podstawowe z terenu miasta i gminy Twardogóra do udziału w konkursie. Wiosenna edycja konkursu recytatorskiego adresowana jest do uczniów klas I-IV szkół podstawowych i odbędzie się 21 kwietnia br. (czwartek) w siedzibie biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 11. Rozpoczęcie o godz. 9:00.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

1. Celem konkursu jest przybliżenie i popularyzacja poezji i prozy wśród uczniów szkół podstawowych.
2. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I-IV szkół podstawowych.
3. O doborze repertuaru (poezja, proza) decydują recytatorzy i ich opiekunowie.
4. W czasie konkursu dzieci zostaną podzielone na dwie grupy wiekowe:
 • I grupa – dzieci z klas I-II SP
 • II grupa – dzieci z klas III-IV

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie klas I-II SP jest przygotowanie recytacji jednego utworu – może to być poezja lub fragment prozy.
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie dzieci z klas III-IV SP jest przygotowanie recytacji dwóch utworów – poezji i fragmentu prozy – dziecko na konkursie recytuje jeden utwór, w razie wątpliwości komisja prosi o recytację drugiego utworu (przygotowanie dwóch utworów ułatwi też laureatom konkursu udział w konkursie powiatowym).
7. Do konkursu powinny być zgłoszone dzieci wyłonione w drodze eliminacji szkolnych.
8. Listy uczestników prosimy dostarczyć na adres biblioteki do piątku 15 kwietnia br.
9. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko dziecka,
 • klasa,
 • imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu, (w przypadku uczniów klas III-IV pierwszy podany na liście utwór będzie traktowany jako wybrany do recytacji na XXIV Gminnym Konkursie Recytatorskim),
 • imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna przygotowującego recytatora.

REGULAMIN

V
GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
przedszkolaków

Twardogóra, 14 kwietnia 2016 r.


Organizatorem konkursu recytatorskiego jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Wł. St. Reymonta w Twardogórze.

Biblioteka zaprasza wszystkie przedszkola oraz szkoły podstawowe z oddziałem przedszkolnym (klasą ,,0″ ) z terenu miasta i gminy Twardogóra do udziału w konkursie. Wiosenna edycja konkursu recytatorskiego adresowana jest do 4,5 i 6-latków i odbędzie się 14 kwietnie br. (czwartek) w siedzibie biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 11. Rozpoczęcie o godz. 8:45.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

1. Celem konkursu jest przybliżenie i popularyzacja poezji i prozy wśród przedszkolaków.
2. Uczestnikami konkursu są dzieci 4,5 i 6-letnie.
3. O doborze repertuaru (poezja, proza) decydują recytatorzy i ich opiekunowie.
4. W czasie konkursu dzieci zostaną podzielone na trzy grupy wiekowe:

 • I grupa – dzieci 4-letnie.
 • II grupa – dzieci 5-letnie.
 • III grupa – dzieci 6letnie.

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie przedszkolaków jest przygotowanie recytacji jednego utworu – może to być poezja lub fragment prozy.
6. Do konkursu powinny być zgłoszone dzieci wyłowione w drodze eliminacji przedszkolnych:
– rezerwuje się dla poszczególnych placówek następującą liczbę recytatorów:

 • Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze – 20 osób,
 • Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej – 4 osoby,
 • Szkoła Podstawowa w Goszczu – 4 osoby,
 • Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim – 4 osoby.

7. Listy uczestników prosimy dostarczyć na adres biblioteki do piątku 8 kwietnia br.
8. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko dziecka,
 • wiek, przedszkole/szkoła,
 • imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu,
 • imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna przygotowującego recytatora.

REGULAMIN

XXV
GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
uczniów klas I-IV szkół podstawowych

Twardogóra, 21 kwietnia 2016 r.

Organizatorem konkursu recytatorskiego jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze.

Biblioteka zaprasza wszystkie szkoły podstawowe z terenu miasta i gminy Twardogóra do udziału w konkursie. Wiosenna edycja konkursu recytatorskiego adresowana jest do uczniów klas I-IV szkół podstawowych i odbędzie się 21 kwietnia br. (czwartek) w siedzibie biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 11. Rozpoczęcie o godz. 9:00.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

1. Celem konkursu jest przybliżenie i popularyzacja poezji i prozy wśród uczniów szkół podstawowych.
2. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I-IV szkół podstawowych.
3. O doborze repertuaru (poezja, proza) decydują recytatorzy i ich opiekunowie.
4. W czasie konkursu dzieci zostaną podzielone na dwie grupy wiekowe:
 • I grupa – dzieci z klas I-II SP
 • II grupa – dzieci z klas III-IV

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie klas I-II SP jest przygotowanie recytacji jednego utworu – może to być poezja lub fragment prozy.
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie dzieci z klas III-IV SP jest przygotowanie recytacji dwóch utworów – poezji i fragmentu prozy – dziecko na konkursie recytuje jeden utwór, w razie wątpliwości komisja prosi o recytację drugiego utworu (przygotowanie dwóch utworów ułatwi też laureatom konkursu udział w konkursie powiatowym).
7. Do konkursu powinny być zgłoszone dzieci wyłonione w drodze eliminacji szkolnych.
8. Listy uczestników prosimy dostarczyć na adres biblioteki do piątku 15 kwietnia br.
9. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko dziecka,
 • klasa,
 • imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu, (w przypadku uczniów klas III-IV pierwszy podany na liście utwór będzie traktowany jako wybrany do recytacji na XXV Gminnym Konkursie Recytatorskim),
 • imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna przygotowującego recytatora.

REGULAMIN

V
GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
przedszkolaków

Twardogóra, 14 kwietnia 2016 r.


Organizatorem konkursu recytatorskiego jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze.

Biblioteka zaprasza wszystkie przedszkola oraz szkoły podstawowe z oddziałem przedszkolnym (klasą ,,0″ ) z terenu miasta i gminy Twardogóra do udziału w konkursie. Wiosenna edycja konkursu recytatorskiego adresowana jest do 4,5 i 6-latków i odbędzie się 14 kwietnie br. (czwartek) w siedzibie biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 11. Rozpoczęcie o godz. 9:00.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

1. Celem konkursu jest przybliżenie i popularyzacja poezji i prozy wśród przedszkolaków.
2. Uczestnikami konkursu są dzieci 4,5 i 6-letnie.
3. O doborze repertuaru (poezja, proza) decydują recytatorzy i ich opiekunowie.
4. W czasie konkursu dzieci zostaną podzielone na trzy grupy wiekowe:

 • I grupa – dzieci 4-letnie.
 • II grupa – dzieci 5-letnie.
 • III grupa – dzieci 6letnie.

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie przedszkolaków jest przygotowanie recytacji jednego utworu – może to być poezja lub fragment prozy.
6. Do konkursu powinny być zgłoszone dzieci wyłowione w drodze eliminacji przedszkolnych:
– rezerwuje się dla poszczególnych placówek następującą liczbę recytatorów:

 • Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze – 20 osób,
 • Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej – 4 osoby,
 • Szkoła Podstawowa w Goszczu – 4 osoby,
 • Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim – 4 osoby.

7. Listy uczestników prosimy dostarczyć na adres biblioteki do piątku 8 kwietnia br.
8. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko dziecka,
 • wiek, przedszkole/szkoła
 • imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu,
 • imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna przygotowującego recytatora.

,,WROCŁAW 2016
– EUROPEJSKA STOLICA KULTURY”
KONKURS PLASTYCZNY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY
IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W TWARDOGÓRZE


ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE:

1. W 2011 roku biblioteka rozpoczęła cykl imprez kulturalno-oświatowych ,,Poznajemy kraje Unii Europejskiej”. W roku bieżącym przedmiotem naszego szczególnego zainteresowania, po Irlandii, Francji, Włoszech, Hiszpanii i Niemczech będzie nasz kraj – Polska (państwo i jego szeroko pojęta kultura). 
2. Zapraszamy przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów i uczniów szkoły średniej z terenu miasta i gminy Twardogóra do udziału w konkursie plastycznym ,,Wrocław 2016 – Europejska Stolica Kultury”.
3. Celem konkursu jest rozwijanie i promowanie talentów plastycznych dzieci i młodzieży, poszerzanie zakresu wiadomości młodych ludzi na temat państw należących do Unii Europejskiej i ich kultury.
4. Praca plastyczna zgłoszona na konkurs może przedstawiać dowolny obiekt architektury Wrocławia – tej zabytkowej, a także współczesnej.
5. Uczestnik może zgłosić na konkurs 1 pracę wykonaną w dowolnej technice plastycznej w formacie nie większym niż A4.
6. Na rysunku powinna zostać zamieszczona nazwa przedstawionego obiektu architektonicznego, natomiast na odwrocie pracy powinny zostać zamieszczone następujące informacje: imię i nazwisko wykonawcy, klasa/wiek, przedszkole/szkoła, nazwisko opiekuna artystycznego (wychowawcy).
7. Termin składania prac w dziale dla dzieci Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze przy ul. Wielkopolskiej 11 upływa 8 kwietnia br.

8. Prace uczestników konkursu będą prezentowane na wystawie w bibliotece.
9. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego odbędzie się w czasie bibliotecznego Dnia Polski. Laureaci konkursu będą uczestniczyć w zabawie przybliżającej Polskę i jej kulturę. W programie m. in. taniec, piosenka i kuchnia polska.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W TWARDOGÓRZE
SERDECZNIE ZAPRASZA DZIECI, MŁODZIEŻ I CAŁE RODZINY
DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM:

,,MOJA CHOINKA”


ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE:

1. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów, uczniów szkół średnich z terenu gminy Twardogóra, a także całych rodzin (dziadków, rodziców, dzieci, cioć, wujków itp.). Dzieci i młodzież mogą wziąć udział w konkursie zarówno w kategorii szkolnej, jak i rodzinnej. 
2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do oceny jedną pracę plastyczną przedstawiającą świąteczną choinkę.
3. Choinka może być wykonana w dowolnej technice plastycznej, z wykorzystaniem jak najbardziej naturalnych materiałów i samodzielnie wykonanych elementów. Formę płaską choinki – rysunek, polecamy szczególnie dzieciom młodszym. Format rysunku nie może być większy niż A4. Natomiast forma przestrzenna nie powinna być wyższa i szersza niż 40 cm.
4. Każda praca powinna być opisana. Informacja powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko wykonawcy, klasa (grupa wiekowa), szkoła/przedszkole, imię i nazwisko wychowawcy (nauczyciela plastyki), a w przypadku kategorii rodzinnej: nazwisko rodziny i telefon kontaktowy.
5. Prace konkursowe należy składać w dziele dla dzieci Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Twardogórze, przy ul. Wielkopolskiej 11 tylko i wyłącznie w dniach 8-10 grudnia br.
6. Rozstrzygniecie konkursu i rozdanie nagród zwycięzcom przewidywane jest przed Świętami Bożego Narodzenia, o czym laureaci zostaną powiadomieni,
7. Prace zgłoszone do konkursu będą prezentowane w bibliotece na wystawie pokonkursowej.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W TWARDOGÓRZE
SERDECZNIE ZAPRASZA DZIECI I MŁODZIEŻ 
DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM”

,,CZTERY PORY ROKU NA WSI Z REYMONTEM W TLE”


7 grudnia br. Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Twardogórze zostanie nadane imię Władysława Stanisława Reymonta, w związku z tym zapraszamy dzieci i młodzież z terenu miasta i gminy w Twardogórze do udziału w konkursie plastycznym.

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE:

1. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów i uczniów szkół średnich z terenu gminy Twardogóra.
2. Tematem konkursu są cztery pory roku na wsi, postać Władysława Stanisława Reymonta może pojawić się na rysunku w jednej lub w każdej porze roku. 
3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do oceny jedną pracę plastyczną przedstawiającą cztery pory roku na wsi.
4. Praca plastyczna musi być wykonana w ,,płaskiej” technice plastycznej (kredki, farby, kolaż) – umożliwiającej umieszczenie pracy pod szkłem w antyramie. Format rysunku nie może być większym niż A3.
5. Każda praca powinna być opisana. Informacja powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko wykonawcy, klasa (grupa wiekowa), szkoła/przedszkole, imię i nazwisko wychowawcy (nauczyciela plastyki).
6. Prace konkursowe należy składać w dziale dla dzieci Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Twardogórze, przy ul. Wielkopolskiej 11 do 20 listopada br.
7. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród zwycięzcom odbędzie się 7 grudnia br. o godz. 12:00 w czasie uroczystości nadanie Bibliotece Publicznej w Twardogórze im. Władysława Stanisława Reymonta, o czym laureaci zostaną powiadomieni.
8. Prace zgłoszone do konkursu będą prezentowane w bibliotece na wystawie pokonkursowej.

REGULAMIN

XXIV
GMINNEGO KONKURSU POEZJI ŚPIEWANEJ
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ


Twardogóra, 26 listopad 2015 r.


Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

1. Celem konkursu jest rozwijanie uzdolnień muzycznych młodzieży, stwarzanie możliwości publicznych występów w gronie młodych wokalistów z różnych szkół oraz popularyzacja poezji śpiewanej. Laureaci konkursu mogą liczyć na dalsze działania promocyjne.
2. Do organizacji konkursu mogą włączyć się także inne instytucje i organizacje.
3. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez bibliotekę, która dokona oceny poziomu wykonania utworów i wyłoni zwycięzców.
4. XXIV Gminny Konkurs Poezji Śpiewanej odbędzie się 26 listopada 2014 r. (czwartek), w siedzibie biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 11. Rozpoczęcie konkursu o godz. 09:00.


WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VI szkoły podstawowej, I-II gimnazjum oraz uczniów szkół średnich z teren gminy Twardogóra (uczęszczających tu do szkoły, bądź zamieszkujących na terenie gminy).
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie dwóch utworów śpiewanych w języku polskim. Wokalista prezentuje jeden utwór. W szczególnych przypadkach komisja może wysłuchać drugiego utworu. Czas wykonywania dwóch prezentacji nie może przekroczyć 6 minut.
3. W prezentacjach wokalnych występują tylko i wyłącznie soliści.
4. Warunkiem uczestnictwa jest opanowanie tekstu utworu na pamięć.
5. Uczniowi może towarzyszyć akompaniament instrumentalny, składający się najwyżej z 3 instrumentów lub akompaniament automatyczny. Wyklucza się korzystanie z półplaybacków.
6. Kryteria oceny:
– dobór repertuaru,
– dykcja,
– intonacja,
– ogólny wyraz artystyczny.
7. Termin zgłoszeń uczestników upływa z dniem 20 listopada br.
8. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
– imię i nazwisko uczestnika, szkoła, klasa, 
– imię i nazwisko autora tekstu i kompozytora (może być własna kompozycja),
– tytuł wykonywanego utworu,
– imię i nazwisko osoby przygotowującej.
9. Zgłoszenia młodzieży do konkursu należy nadsyłać na adres biblioteki: Twardogóra, ul. Wielkopolska 11, zgłaszać telefonicznie (71)315-08-17 albo na adres e-mail: bibdzieci@go2.pl

REGULAMIN

XXIV
GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKI
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Twardogóra, 19 listopad 2015 r.

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

1. Celem konkursu jest rozwijanie uzdolnień młodzieży w zakresie recytacji, stwarzanie możliwości publicznych występów w gronie rówieśników z różnych szkół oraz popularyzacja poezji.
2. Do organizacji konkursu mogą włączyć się także inne instytucje i organizacje.
3. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez bibliotekę, która dokona oceny poziomu wykonania utworów i wyłoni zwycięzców. Laureaci konkursu ze szkół podstawowych i gimnazjum przechodzą do etapu następnego – powiatowego w Oleśnicy.
4. XXIV Gminny Konkurs Recytatorski odbędzie się 19 listopada 2015 r. (czwartek), w siedzibie biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 11. Rozpoczęcie konkursu o godz. 09:00.


WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VI szkoły podstawowej, I-III gimnazjum oraz uczniów szkół średnich, którzy uczęszczają do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze, bądź są mieszkańcami gminy, ale uczęszczają do szkoły średniej poza gminą.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie dwóch utworów: poezji i fragmentu prozy. Uczeń prezentuje 1 wybrany przez siebie utwór. W szczególnych przypadkach komisja może wysłuchać drugiego utworu. Czas wykonania dwóch prezentacji nie może przekroczyć 7 minut.
3. Uczestnicy konkursu oceniani będą według następujących kryteriów:
– interpretacja, komunikatywność,
– dobór tekstu,
– dykcja,
– ogólne wrażenie.
4. Podkreślamy, że konkurs recytatorski bezwzględnie eliminuje gest jako dodatkowy, wspomagający element prezentacji (ekspresji).
5. Termin zgłaszania wytypowanych recytatorów przez szkoły, bądź samodzielnego zgłaszania się do konkursu (w przypadku uczniów szkół średnich) upływa z dniem 13 listopada br.
6. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
– imię i nazwisko ucznia, szkoła, klasa,
– imię i nazwisko autora wykonywanego utworu oraz jego tytuł (pierwszy podany na liście utwór będzie traktowany jako wybrany do recytacji na XXIV Gminnym Konkursie Recytatorskim młodzież szkolnej),
– imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczestnika konkursu. 
7. Zgłoszenia uczniów do konkursu należy nadsyłać na adres biblioteki: ul. Wielkopolska 11, 56-416 Twardogóra, zgłaszać telefonicznie: (71)315-08-17 lub na adres e-mail: bibdzieci@g02.pl

keyboard_arrow_up