Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

Czym jest spis? Spis ludności to podstawowe badanie i źródło danych z zakresu statystyki ludności, które ma na celu zebranie informacji o jej stanie i strukturze według ustalonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych, w oznaczonym momencie, na określonym terytorium. Spisy realizowane są zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych, jak UE i ONZ, co umożliwia dokonywanie porównań międzynarodowych. Zgodnie z Art. 4 Rozporządzenia (WE) Nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9.07.2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań, państwa członkowskie UE zobligowane są do zbierania danych statystycznych. Warto zaznaczyć, że dotacje unijne oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim przyznawane są m.in. w zależności od liczby mieszkańców danego kraju, opracowanej na podstawie spisów ludności. Spisy powszechne to czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Spisy powszechne obejmują całą populację ludności i mieszkań. Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych. Uzyskane podczas spisu powszechnego dane indywidualne są opracowywane i przedstawiane w postaci agregatów danych o różnych przekrojach i na różnych poziomach podziału terytorialnego i administra-cyjnego kraju. Wyniki spisu umożliwiają analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społe-cznych. Na ich podstawie podejmowane są najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata. Powszechny spis ludności powinien spełniać trzy warunki:  powszechności (obejmować całą ludność),  jednoczesności (musi być przeprowadzony w określonym czasie),  imienności (każda osoba ma zostać spisana z imienia i nazwiska). Dodatkowo w Polsce stosuje się zasady periodyczności (spisy odbywają się według zaleceń ONZ co 10 lat) oraz bezpośredniości (odpowiedzi na pytania spisowe udziela bezpośrednio osoba spisywana, w wyjątko-wych sytuacjach jej najbliżsi domownicy). Należy podkreślić, że spisy ludności są podstawą szacunku wszystkich wskaźników makroekonomicznych, podstawą do tworzenia polityki społecznej, polityki mieszkaniowej, wyznaczania obwodów wyborczych, tworzenia operatów losowania do badań statystycznych, alokacji środków państwowych na systemy edukacji, opieki zdrowotnej itp. Nieprawidłowe określenie stanu i struktury populacji należy do najistotniejszych przyczyn błędów i rozbieżności wszelkich szacunków. Dlatego udział w spisie wszystkich mieszkańców kraju jest bardzo ważny.


przejdź do atykułu ...

Konkurs „Kartka wielkanocna” objęty honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra Pawła Czulińskiego rozstrzygnięty! Komisja konkursowa przyznała 18  nagród i wyróżnień w 5 kategoriach wiekowych.


przejdź do atykułu ...

Pamiętacie, że Goszcz otworzył drzwi przed Wami Zapraszamy do obejrzenia wystawy Skrzydła Niepodległej oczami Goszcza Są z nami : Gmina Twardogóra Dobroszycki KLUB strzelecki WILK Muzeum Foteli Katapultowych w Oleśnicy


przejdź do atykułu ...

Nowy rok - nowe możliwości!!! Aleph w dziale dla dzieci!!!


przejdź do atykułu ...

Uwaga GRANT!!! Do zdobycia pieniądze na działalność kulturalną!!!


przejdź do atykułu ...

18. Dolnośląski Przegląd zespołów Folklorystycznych w Wojsławicach 2 czerwca 2019 r.


przejdź do atykułu ...

Konkurs plastyczny "Kartka bożonarodzeniowa" - objęty patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra Pawła Czulińskiego – rozstrzygnięty!!! Na konkurs wpłynęło 108 prac, które oceniało jury konkursowe w składzie: Iryna Gołowacz, Katarzyna Pienio i Anna Rydzyk. W pięciu kategoriach wiekowych zostało przyznanych 15 nagród i wyróżnień.


przejdź do atykułu ...

Zapraszamy do zwiedzania wystawy "Człowiek  z pasją",która jest czynna w sali wystawowej kompleksu pałacowego w Goszczu. Przedmioty tworzące tę niezwykłą ekspozycję pochodzą z prywatnych zbiorów mieszkańców naszej gminy lub zostały przez nich wykonane. Kolekcja jest więc niecodzienna, a przy okazji można poznać pasję tych, którzy obok nas mieszkają. Dodatkowo w soboty i niedziele istnieje możliwość nieodpłatnego oprowadzenia po historycznie ważnych miejscach Goszcza przez przewodnika, z którym można skontaktować się telefonicznie lub mailowo - szczegóły na plakacie.


przejdź do atykułu ...

Dzięki wirtualnej formule konkursów z programu Edukacja dla Doliny Baryczy udało się przeprowadzić i rozstrzygnąć dwie Wyjątkowe Inicjatywy Edukacyjne 2019/2020 Biblioteki Publicznej w Twardogórze  „Szkolnictwo w Dolinie Baryczy w czasach młodości naszych babć/dziadków i współcześnie” (dla uczniów) oraz „Szkolnictwo w Dolinie Baryczy w czasach naszej młodości i współcześnie” (dla seniorów). Na oba konkursy wpłynęło 15 prac z dwóch organizacji seniorskich i 3 szkół z terenu Doliny Baryczy.


przejdź do atykułu ...

keyboard_arrow_up