Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

13 lipca  2021r.  Lista Przebojów Ludowych Radia Wrocław kilka wywiadów, występów, tańców, piosenek ludowych zespołów : "Skorynianki" i "Wodniczanki" zgłoszone do programu...damy znać kiedy głosujemy #RadioWrocław #ListaPrzebojówLudowych


przejdź do atykułu ...

V sezon „Środowych popołudniowych czytanek” w roku szkolnym 2020-2021 miał charakter wyjątkowy, ponieważ „ emitowany” był na bibliotecznym Facebooku. Od listopada 2020 roku do czerwca 2021 roku, na podstawie książki twardogórzanki Bożeny Hołubki „Twardogóra oczami Grabka”, powstało 30 scenariuszy - 28 filmików i 2 relacje fotograficzne - o wspólnym tytule „W Twardogórze z Grabkiem ani się nie gubię , ani się nie nudzę”. Pracownik kultury Mieczysław Franc wystąpił w roli operatora kamery i montażysty filmików, a bibliotekarka Anna Rydzyk wraz z Grabkiem wcielili się w role prezenterów. W filmikach zostały przedstawione wszystkie twardogórskie obiekty zabytkowe, sportowe i rekreacyjne oraz ciekawe miejsca, staraliśmy się pokazać jak do nich dotrzeć, aby się nie zgubić, a także wywołać społeczne dyskusje np. na temat zniszczeń urządzeń do ćwiczeń na ścieżce przyrodniczo-edukacyjnej czy umiejscowienia figury Herkulesa. Każdy odcinek czytanek zaopatrzony był w pytania – zagadki, dzięki którym można było zdobyć książeczkę Bożeny Hołubki „Twardogóra oczami Grabka”. W czerwcu, podobnie jak dzieci, Grabek wraz z przyjaciółmi z Doliny Baryczy udał się na wakacje. Jaka będzie forma i pomysł VI sezonu „Środowych popołudniowych czytanek” od września - czas pokaże…


przejdź do atykułu ...

Kupała, Kupalinka, Sobótka, Noc Świętojańska

To stare słowiańskie święto związane z letnim przesileniem, najdłuższym dniem w roku, powitaniem lata. Było świętem jedności, połączenia ognia i wody, słońca i księżyca, mężczyzny i kobiety, urodzaju i płodności, miłości i radości, pełnym czarów i wróżb.
W tym dniu dokonywano oczyszczenia, skacząc przez ognisko i dokonując obrzędu kąpieli. W tym dniu również wyjątkowo nie obowiązywały surowe zakazy obyczajowe, a młodzi mogli bezkarnie oddalić się od zgromadzenia „w poszukiwaniu kwiatu paproci”. Tańczono, śpiewano pieśni, uprawiano zaloty – to wszystko do białego rana.
Święta Kupały, czy Sobótki, nie dało się usunąć z wierzeń ludu, więc zostało później przejęte przez chrześcijan jako noc świętego Jana – nazwane Nocą Świętojańską.

W noc świętojańską wokół ogniska zbierały się gospodynie, wiejskie młódki oraz niezamężne dziewczęta. Panny rozpoczynały taniec, a starsze kobiety i młódki wiejskie wypijały w ciszy wódkę i wrzucały do ognia przyniesione zioła: rutę, bylicę, szałwię, dziewannę, piołun…

Niechaj ruta w ogniu trzeszczy
czarownica w ogniu wrzeszczy
niech bylica w ogniu pęka
czarownica próżno stęka

"Teatralne Oblicze Biblioteki" - wystawa warta obejrzenia. Zapraszamy do Kuźni Kultury w Goszczu Od 7 czerwca do końca sierpnia 2021r. w Kuźni Kultury w Goszczu ( sala wystawiennicza) można obejrzeć  wystawę ''Teatralne Oblicze Biblioteki".  Na wystawę  składają  się  dekorację , stroje i rekwizyty, które towarzyszyły przedstawieniom  tworzonym przez działających przy bibliotece : Teatr POZA, animatorkę Irynę Gołowacz  oraz nauczycielkę  Nadię Łomanową- Barańską.  Dzięki wystawie będziemy mogli przypomnieć sobie  wzruszające, tragiczne, a czasem śmieszne sceny teatralne z przedstawień : "Opowieść wigilijna," " Mucha Złotobrzucha", "Historia z katedrą w tle ", a także " Igraszki z diabłem ". Bogatą wystawę teatralnych rekwizytów uzupełniają fotografię aktorów i osób związanych z teatremoraz  fotografię z poszczególnych przedstawień .


przejdź do atykułu ...

Czym jest spis? Spis ludności to podstawowe badanie i źródło danych z zakresu statystyki ludności, które ma na celu zebranie informacji o jej stanie i strukturze według ustalonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych, w oznaczonym momencie, na określonym terytorium. Spisy realizowane są zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych, jak UE i ONZ, co umożliwia dokonywanie porównań międzynarodowych. Zgodnie z Art. 4 Rozporządzenia (WE) Nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9.07.2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań, państwa członkowskie UE zobligowane są do zbierania danych statystycznych. Warto zaznaczyć, że dotacje unijne oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim przyznawane są m.in. w zależności od liczby mieszkańców danego kraju, opracowanej na podstawie spisów ludności. Spisy powszechne to czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Spisy powszechne obejmują całą populację ludności i mieszkań. Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych. Uzyskane podczas spisu powszechnego dane indywidualne są opracowywane i przedstawiane w postaci agregatów danych o różnych przekrojach i na różnych poziomach podziału terytorialnego i administra-cyjnego kraju. Wyniki spisu umożliwiają analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społe-cznych. Na ich podstawie podejmowane są najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata. Powszechny spis ludności powinien spełniać trzy warunki:  powszechności (obejmować całą ludność),  jednoczesności (musi być przeprowadzony w określonym czasie),  imienności (każda osoba ma zostać spisana z imienia i nazwiska). Dodatkowo w Polsce stosuje się zasady periodyczności (spisy odbywają się według zaleceń ONZ co 10 lat) oraz bezpośredniości (odpowiedzi na pytania spisowe udziela bezpośrednio osoba spisywana, w wyjątko-wych sytuacjach jej najbliżsi domownicy). Należy podkreślić, że spisy ludności są podstawą szacunku wszystkich wskaźników makroekonomicznych, podstawą do tworzenia polityki społecznej, polityki mieszkaniowej, wyznaczania obwodów wyborczych, tworzenia operatów losowania do badań statystycznych, alokacji środków państwowych na systemy edukacji, opieki zdrowotnej itp. Nieprawidłowe określenie stanu i struktury populacji należy do najistotniejszych przyczyn błędów i rozbieżności wszelkich szacunków. Dlatego udział w spisie wszystkich mieszkańców kraju jest bardzo ważny.


przejdź do atykułu ...

Konkurs „Kartka wielkanocna” objęty honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra Pawła Czulińskiego rozstrzygnięty! Komisja konkursowa przyznała 18  nagród i wyróżnień w 5 kategoriach wiekowych.


przejdź do atykułu ...

Pamiętacie, że Goszcz otworzył drzwi przed Wami Zapraszamy do obejrzenia wystawy Skrzydła Niepodległej oczami Goszcza Są z nami : Gmina Twardogóra Dobroszycki KLUB strzelecki WILK Muzeum Foteli Katapultowych w Oleśnicy


przejdź do atykułu ...

Nowy rok - nowe możliwości!!! Aleph w dziale dla dzieci!!!


przejdź do atykułu ...

Uwaga GRANT!!! Do zdobycia pieniądze na działalność kulturalną!!!


przejdź do atykułu ...

keyboard_arrow_up