Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

„NASZE ANIOŁY”

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze

serdecznie zaprasza dzieci, młodzież i całe rodziny

do udziału w konkursie plastycznym:

„NASZE ANIOŁY”

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE:

1. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów, uczniów szkół średnich, uczestników świetlic środowiskowych z terenu gminy Twardogóra, a także całych rodzin (dziadków, rodziców, dzieci, cioć, wujków itp.). Konkurs objęty jest honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra Zbigniewa Potyrały.

2. W kategorii szkolnej dziecko/młodzież może zgłosić tylko i wyłącznie pracę indywidualną. Kategoria rodzinna uprawnia do zgłaszania prac zbiorowych.

3. Anioł może być wykonany w dowolnej technice plastycznej, z wykorzystaniem jak najbardziej naturalnych materiałów i samodzielnie wykonanych elementów. Formę płaską anioła – rysunek, polecamy szczególnie dzieciom młodszym. Format rysunku nie może być większym niż A4. Natomiast forma przestrzenna nie powinna być wyższa i szersza niż 40 cm.

4. Rezerwuje się dla poszczególnych przedszkoli/szkół/świetlic, możliwość zgłoszenia następującej liczby najładniejszych prac, wyłonionych w eliminacjach:

– Miejskie Przedszkole – 20,

– Przedszkole Sióstr – 5,

– SP nr 2 (budynek przy ul. Jadwigi) – 25,

– SP nr 2 (budynek przy ul. Batorego) – 25,

– SP nr 2 (Gimnazjum) – 15,

– SP Grabowno Wielkie – 15,

– SP Goszcz – 15,

– Szkoła średnia – 5,

– świetlice środowiskowe – po 2 prace z każdej placówki.

5. Każda praca powinna być opisana. Informacja powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko wykonawcy, klasa (grupa wiekowa), szkoła/przedszkole/świetlica, imię i nazwisko wychowawcy (nauczyciela plastyki), a w przypadku kategorii rodzinnej: nazwisko rodziny i telefon kontaktowy.

6. Prace konkursowe należy składać w dziale dla dzieci Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze, przy ul. Wielkopolskiej 11 do 24 listopada br.

7. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród zwycięzcom, przewidywane jest przed Świętami Bożego Narodzenia, o czym laureaci zostaną powiadomieni.

8. Prace zgłoszone do konkursu będą prezentowane w bibliotece na wystawie pokonkursowej.

Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up