Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

Organizatorem konkursu recytatorskiego jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze. Biblioteka zaprasza wszystkie szkoły podstawowe z terenu miasta i gminy Twardogóra do udziału w konkursie. Wiosenna edycja konkursu recytatorskiego adresowana jest do uczniów klas I-IV szkół podstawowych i odbędzie się 4 kwietnia br. (czwartek) w siedzibie biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 11. Rozpoczęcie o godz. 9.00.

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE:
 1. Celem konkursu jest przybliżanie i popularyzacja poezji i prozy wśród uczniów szkół podstawowych.
 2. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I-IV szkół podstawowych.
 3. O doborze repertuaru (poezja, proza) decydują recytatorzy i ich opiekunowie. Jednak muszą to być utwory opublikowane.
 4. W czasie konkursu dzieci zostaną podzielone na dwie grupy wiekowe:
 • I grupa – dzieci z klas I-II SP,
 • II grupa – dzieci z klas III-IV SP

  5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie uczniów jest przygotowanie recytacji jednego utworu – może to być poezja lub fragment prozy

  6. Do konkursu powinny być zgłoszone dzieci wyłonione w drodze eliminacji szkolnych. Rezerwuje się dla poszczególnych szkół możliwość zgłoszenia następującej liczby recytatorów:

– SP nr 2 w Twardogórze – 38 osób,
– SP w Goszczu – 7 osób,

– SP w Grabownie Wielkim – 6 osób

7.Listy uczestników prosimy dostarczyć na adres biblioteki lub adres e-mailowy: bibdzieci@gmail.com do piątku 29 marca br.

8.Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko dziecka,
 • klasa,
 • imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu,
 • imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna przygotowującego recytatora

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze zaprasza UCZNIÓW I MIESZKAŃCÓW GMINY TWARDOGÓRA do udziału w konkursie plastycznym „MOJE EKOMIASTO”. Konkurs jest zadaniem „Wieloletniego Programu edukacji ekologicznej Gminy Twardogóra na lata 2018-2020”.

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE:

 1. Ideą konkursu jest wspieranie zachowań proekologicznych wśród mieszkańców gminy Twardogóra.

 2. Konkurs adresowany jest do: uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły średniej, a także osób dorosłych z terenu miasta i gminy Twardogóra,

 3. Celem konkursu jest stworzenie plakatu promującego wśród mieszkańców zachowania proekologiczne, które pozwolą na zachowanie całej naszej gminy w czystości, będą chroniły faunę i florę, a dzisiejszym mieszkańcom i kolejnym pokoleniom pozwolą żyć zdrowo w dobrze chronionym środowisku.

 4. Plakat musi być wykonany zgodnie z zasadami przynależnymi temu gatunkowi grafiki użytkowej. (wg „Słownika wyrazów obcych” plakat – to ogłoszenie, reklama, hasło ujęte w artystyczną formę drukarską, graficzną lub malarska…). Jego format nie może być większy niż A3.

 5. Każda praca powinna być opisana. Informacja powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, imię i nazwisko wychowawcy (nauczyciela plastyki), w przypadku osoby dorosłej zapis: osoba dorosła  i telefon kontaktowy.

 6. Prace konkursowe należy składać w dziale dla dzieci Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Twardogórze przy ul. Wielkopolskiej 11 do 29 marca br.

 7. Organizator zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego skorzystania ze zwycięskich projektów w celu promowania zachowań proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Twardogóra.

 8. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród zwycięzcom, przewidywane jest przed Świętami Wielkanocnymi, o czym laureaci zostaną powiadomieni.

 9. Prace zgłoszone do konkursu będą prezentowane w bibliotece na wystawie pokonkursowej.

Biblioteka zaprasza wszystkie przedszkola oraz szkoły podstawowe z oddziałem przedszkolnym, klasą „O” z terenu miasta i gminy Twardogóra do udziału w konkursie.

Wiosenna edycja konkursu recytatorskiego adresowana jest do 4, 5 i 6-latków i odbędzie się 14 marca br. (czwartek) w siedzibie biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 11. Rozpoczęcie o godz. 9.00.

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE

 1. Celem konkursu jest przybliżanie i popularyzacja poezji i prozy wśród przedszkolaków.
 2. Uczestnikami konkursu są dzieci 4, 5 i 6-letnie.
 3. O doborze repertuaru (poezja, proza) decydują recytatorzy i ich opiekunowie.
 4. W czasie konkursu dzieci zostaną podzielone na trzy grupy wiekowe:
 • I grupa – dzieci 4-letnie,
 • II grupa – dzieci 5-letnie,
 • III grupa – dzieci 6-letnie.
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie przedszkolaków jest przygotowanie recytacji jednego utworu – może to być poezja, proza lub fragment prozy.
 2. Do konkursu powinny być zgłoszone dzieci wyłonione w drodze eliminacji przedszkolnych/szkolnych:

–       rezerwuje się dla poszczególnych placówek następującą liczbę recytatorów:

* Miejskie Przedszkole w Twardogórze – 20 osób,

* Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej – 4 osoby,

* Szkoła Podstawowa w Goszczu – 4 osoby,

* Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim – 4 osoby.

8. Listy uczestników prosimy dostarczyć na adres biblioteki

lub adres e-mailowy: bibdzieci@gmail.com do piątku 8 marca br.

9.Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko dziecka,
 • wiek, przedszkole/szkoła,
 • imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu,
 • imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna przygotowującego recytatora.

„KRAJOBRAZY BUŁGARII”konkurs plastycznyBIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY  IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W TWARDOGÓRZE

 1. W 2011 roku Biblioteka Publiczna we współpracy ze SP w Goszczu rozpoczęła organizację cyklu imprez kulturalno-oświatowych „Poznajemy kraje Unii Europejskiej”. W roku bieżącym przedmiotem naszego szczególnego zainteresowania, po Irlandii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Niemczech, Polsce, Grecji i Szwecji, będzie Bułgaria (państwo i jego szeroko pojęta kultura).
 2. Zapraszamy przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów i uczniów szkoły średniej z terenu miasta i gminy Twardogóra do udziału w konkursie plastycznym „Krajobrazy Bułgarii”.
 3. Celem konkursu jest: rozwijanie i promowanie talentów plastycznych dzieci i młodzieży, poszerzanie zakresu wiadomości młodych ludzi na temat państw należących do Unii Europejskiej i ich kultury.
 4. Praca plastyczna zgłoszona na konkurs może przedstawiać dowolny krajobraz Bułgarii.
 5. Uczestnik może zgłosić do konkursu 1 pracę wykonaną w dowolnej technice plastycznej w formacie A4.
 6. Na rysunku powinna zostać zamieszczona nazwa przedstawionego bułgarskiego krajobrazu np. nadmorski, wiejski itp. lub nazwa konkretnego okręgu np. Warna, Płowdiw itp.  Natomiast na odwrocie pracy powinny zostać zamieszczone następujące informacje: imię i nazwisko wykonawcy, klasa/wiek, przedszkole/szkoła, nazwisko opiekuna artystycznego (wychowawcy). 
  7. Termin składania prac w dziale dla dzieci Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Twardogórze  przy ul. Wielkopolskiej 11 upływa 28 lutego br.
 7. Prace uczestników konkursu będą prezentowane na wystawie w pomieszczeniach biblioteki.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego odbędzie się w marcu br. w czasie bibliotecznego Dnia Bułgarii o czym szkoły zostaną powiadomione. Laureaci konkursu  będą uczestniczyć w zabawie przybliżającej Bułgarię i jej kulturę. W programie m. in. taniec, piosenka i kuchnia bułgarska.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze zaprasza na konkurs Choinka Bożonarodzeniowa Regulamin

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze zaprasza na XXVII konkurs Poezji Śpiewanej młodzieży szkolnej

Regulamin

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze zaprasza na konkurs recytatorski młodzieży szkolnej
Regulamin

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze

serdecznie zaprasza dzieci, młodzież i całe rodziny do udziału w konkursie plastycznym:

CHOINKA BOŻONARODZENIOWA”

Projekt Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek” rusza w Bibliotece Publicznej w Twardogórze i jej filiach w Goszczu i Grabownie Wielkim. Zapraszamy dzieci urodzone w roku 2015 wraz z rodzicami do wielkiej przygody z czytelnictwem:)

Galeria

Regulamin pobierz

Zgoda na wykorzystanie wizerunku pobierz

keyboard_arrow_up