Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

Konkurs na kartkę bożonarodzeniową

REGULAMIN KONKURSU NA
„KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ”

pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra

 1. Organizator: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze
 2. Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Twardogóra
 3. Cel: umożliwienie uczniom zaprezentowanie swojego talentu, popularyzowanie polskich tradycji świątecznych, rozwijanie zdolności plastycznych oraz uczenie rywalizacji
  w przyjaznej atmosferze
 4. Tematyka: samodzielne wykonanie kartki świątecznej związanej z wybranym zdarzeniem (np. wigilia, pasterka itp.) lub dawnymi obrzędami i tradycjami (np. pierwsza gwiazdka, dzielenie się opłatkiem itp.) oddającym nastrój i atmosferę towarzyszącą świętom Bożego Narodzenia
 5. Wymogi dotyczące prac:
 • uczestnik konkursu może zgłosić indywidualnie 1 pracę plastyczną,
 • prace należy wykonać w formie płaskiej z dowolnego materiału (papieru, koralików, sznurków, bibuły itp.) i w dowolnej technice (farby, kredki, pastele, wycinanka, wyklejanka itp. – z wyjątkiem plasteliny),
 • wymiary prac: kartka A4 złożona na pół, czyli nie przekraczająca formatu A5 (148×210 mm). Gotowa kartka musi mieć wymiary pozwalające na bezproblemowe umieszczenie jej w kopercie,
 • do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Nie należy zamieszczać opisu bezpośrednio na karcie świątecznej ani wypełniać wewnętrznej części kartki przeznaczonej na życzenia – prace takie nie będą przyjmowane.
 • prace, zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich, nie mogą być własnością ani zawierać jakichkolwiek elementów utworów osób trzecich
 1. Ocena prac: oceny prac dokona jury powołane przez Burmistrza Miasta
  i Gminy Twardogóra.

Kryteria oceny:

 • zgodność pracy z tematem
 • pomysłowość, oryginalność, estetyka wykonania i wkład pracy
 • różnorodność wykorzystanych materiałów
 • ogólny wyraz artystyczny pracy
 • werdykt jury konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu
 • wybrane prace zostaną rozesłane wraz z życzeniami burmistrza przez Urząd Miasta
  i Gminy w Twardogórze do instytucji i osób współpracujących z urzędem
 • organizator uhonoruje laureatów konkursu nagrodami, o czym zostaną powiadomieni
 • udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz
  z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych
 • organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji, druku
  i wykorzystania na cele promocyjne wzorów kart bożonarodzeniowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra
 • kartki nie będą zwracane wykonawcom.
 1. Termin: prace, należy złożyć za pośrednictwem szkoły w siedzibie organizatora: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze przy
  ul. Wielkopolskiej 11 w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2017 roku.
 2. Postanowienia ogólne:

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa do wydrukowania

Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up