Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

XXVI Gminny Konkurs Recytatorski Młodzieży Szkolnej

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminyim. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

R E G U L A M I N

XXVI

GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Twardogóra 21 listopada 2017 r.

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Celem konkursu jest rozwijanie uzdolnień młodzieży w zakresie recytacji, stwarzanie możliwości publicznych występów w gronie rówieśników z różnych szkół oraz popularyzacja poezji.

2. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra Zbigniewa Potyrały.

3. Do organizacji konkursu mogą włączyć się także inne instytucje i organizacje.

4. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez bibliotekę, która dokona oceny poziomu wykonania utworów i wyłoni zwycięzców. Laureaci konkursu ze szkół podstawowych i gimnazjum przechodzą do etapu następnego – powiatowego w Oleśnicy.

5. XXVI Gminny Konkurs Recytatorski odbędzie się 21 listopada 2017 r. (wtorek) w siedzibie biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 11. Rozpoczęcie konkursu o godz. 9.00.

WARUNKI UCZESTNICTWA

· Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VII szkoły podstawowej, II-III gimnazjum oraz uczniów szkół średnich, którzy uczęszczają do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze, bądź są mieszkańcami gminy, ale uczęszczają do szkoły średniej poza gminą.

· Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie dwóch utworów: poezji i fragmentu prozy. Uczeń prezentuje 1 wybrany przez siebie utwór. W szczególnych przypadkach komisja może wysłuchać drugiego utworu. Czas wykonania dwóch prezentacji nie może przekroczyć 7 minut.

· Uczestnicy konkursu oceniani będą według następujących kryteriów:

interpretacja, komunikatywność,

dobór tekstu,

dykcja,

ogólne wrażenie.

· Podkreślamy, że konkurs recytatorski bezwzględnie eliminuje gest jako dodatkowy, wspomagający element prezentacji (ekspresji).

· Termin zgłaszania wytypowanych recytatorów przez szkoły, bądź samodzielnego zgłaszania się do konkursu ( w przypadku uczniów szkół średnich) upływa z dniem 14 listopada b. r.

· Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

– imię i nazwisko ucznia, szkoła i klasa,

– imię i nazwisko autora wykonywanego utworu oraz jego tytuł, (pierwszy podany na liście utwór będzie traktowany jako wybrany do recytacji na XXVI Gminnym Konkursie Recytatorskim młodzieży szkolnej)

– imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczestnika konkursu.


Zgłoszenia uczniów do konkursu należy nadsyłać na adres biblioteki: ul. Wielkopolska 11,  56-416 Twardogóra, zgłaszać telefonicznie: tel.: (071) 315-80-17 lub na adres e-mail: bibdzieci@go2.pl

Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up