Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Biblioteka Publiczna w Twardogórze

Biblioeka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteka Publiczna w Twardogórze.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • – nie wszystkie zdjęcia posiadają opisy
 • – mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Dysma, Anna Rydzyk.
 • E-mail: bibdzieci@gmail.com
 • Telefon: 713158017

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze
 • Adres: ul. Wielkopolska, 11
 • E-mail: dyrektor@biblioteka.twardogora.pl
 • Telefon: 713158017

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka prowadzi swoja działalność w 3 budynkach:

budynek główny Biblioteki znajduje się w Twardogórze przy ul. Wielkopolskiej 11.

Wypożyczalnia i oddział dla dzieci znajdują się na pierwszym piętrze budynku z wejściem od ul. Lipowej, a czytelnia internetowa na parterze z wejściem od ul. Wielkopolskiej.

Wejście główne od ul. Lipowej nie jest przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Wejście od ul. Wielkopolskiej jest w pełni przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami, jednak w budynku nie ma windy i nie ma możliwości wjazdu na pierwsze piętro – z czytelni internetowej do wypożyczalni i oddziału dla dzieci. W razie potrzeby pracownicy Biblioteki schodzą do czytelni internetowej i tam obsługują osoby ze szczególnymi potrzebami chcące skorzystać z wypożyczalni i oddziału dla dzieci. Czytelnia internetowa posiada toaletę przystosowaną dla osób ze szczególnymi potrzebami.

budynek filii bibliotecznej w Goszczu znajduje się na pierwszym piętrze budynku przy ul. Rynek 20 i nie jest wyposażony w windę.

budynek filii bibliotecznej w Grabownie Wielkim mieści się w budynku SP w Grabownie Wielkim i jest przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Przed budynkiem Biblioteki w Twardogórze od ul. Lipowej znajduje się miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej, a także miejsce postoju do 15 minut dla klientów Biblioteki.

Do budynku Biblioteki w Twardogórze, jej filii w Goszczu i Grabownie Wielkim może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Inne informacje i oświadczenia

W budynkach Biblioteki i jej filii nie ma pętli indukcyjnych.

W budynkach Biblioteki w Twardogórze, filiach w Goszczu i Grabownie Wielkim nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Osoba uprawniona do skorzystania z pomocy tłumacza winna zgłosić w Bibliotece w Twardogórze chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up