Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na bieżącą działalność i inwestycje : udział w programach, grantach, sponsoring /2020


przejdź do atykułu ...

Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na bieżącą działalność i inwestycje: udział w programach, grantach, sponsoring/2019


przejdź do atykułu ...

Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na bieżącą działalność i inwestycje: udział w programach, grantach, sponsoring / 2018


przejdź do atykułu ...

Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na bieżącą działalność i inwestycje: udział w programach, grantach, sponsoring/2017


przejdź do atykułu ...

Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na bieżącą działalność i inwestycje: udział w programach, grantach, sponsoring/ 2016


przejdź do atykułu ...

Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na bieżącą działalność i inwestycje: udział w programach, grantach, sponsoring/2015


przejdź do atykułu ...

Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na bieżącą działalność i inwestycje: udział w programach , grantach, sponsoring /2014


przejdź do atykułu ...

Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na bieżącą działalność/2012 r.


przejdź do atykułu ...

Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na bieżącą działalność/ 2011


przejdź do atykułu ...

Umowa o dofinansowanie operacji pn. ,,Wyposażenie sali wystawienniczej w zespole pałacowo-parkowym w Goszczu'', realizowanej w ramach działania ,,realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność'' objętego Priorytetem 4 . ,,Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej'', zawartym w Programie Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze'', z wyłączeniem projektów grantowych, zawarta została 13 marca 2018r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Biblioteką Publiczną im. Wł. St. Reymonta Miasta i Gminy w Twardogórze.


przejdź do atykułu ...

keyboard_arrow_up