Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

Historia

Historia Biblioteki

Za datę powstania biblioteki w Twardogórze uznaje się 4 lipca 1950 roku, w tym dniu pod numerem pierwszym w księdze inwentarzowej Miejskiej Biblioteki Publicznej wpisana została książka autorstwa Abrahamsa pt.: „Murzyn z kopalni złota”. Biblioteka funkcjonowała wtedy w sieci bibliotek powiatu sycowskiego, a opiekę nad nią sprawowało Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Twardogórze. W tamtym czasie zajmowała niewielkie pomieszczenie o powierzchni ok. 30 m2. W 1952 r. MBP liczyła 2.500 woluminów, zarejestrowanych zostało 460 czytelników, a w ciągu roku dokonano 3.180 wypożyczeń. Pierwszym kierownikiem biblioteki była Helena Szczepaniak, kolejno po niej funkcję kierownika MBP pełniła Wanda Napierska (po mężu Misiak – 1957 r.), ponownie Helena Szczepaniak (1961 r.) i Henryka Musielak (1965 r.). Rok 1967 to zmiana lokalu na nowy o powierzchni 62 m2, w gmachu ówczesnego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Utworzony został Dział Młodzieżowy z własnym pomieszczeniem, a dotacje na jego wyposażenie wpłynęły z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu oraz z Wojewódzkiego Wydziału Kultury. W związku ze zmianami administracyjnymi kraju (likwidacja gromadzkich rad narodowych), dwie gromadzkie biblioteki: w Goszczu i Grabownie Wielkim – stały się filiami MBP.

Na mocy Uchwały nr III/12/74 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Twardogórze z dnia 23 maja 1974 r. zatwierdzony został Statut Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Twardogórze. Oprócz biblioteki macierzystej, oddziału dla dzieci i dwóch filii w strukturze organizacyjnej BPMiG znalazło się 16 punktów bibliotecznych, w tym 7 usytuowanych na wsiach. W tym czasie BPMiG w Twardogórze kierowała Maria Norzyńska, filią w Goszczu Dorota Markowska, a filią w Grabownie Wielkim Halina Konarzewska. W 1975 r. księgozbiór liczył ogółem 28.684 woluminy, w tym w filiach – 14.299, łącznie zarejestrowano 2207 czytelników, w tym 758 na wsiach. W BPMiG zatrudnionych było 5 pracowników służby bibliotecznej (cztery w pełnym wymiarze godzin i jedna na pół etatu). W latach siedemdziesiątych biblioteka ponownie zmieniła lokal, nowa siedziba mieściła się przy Pl.Piastów 19. W tym okresie rozpoczęła się też powolna likwidacja punktów bibliotecznych i związany z tym spadek czytelnictwa. Rok 1983 to uzyskanie przez bibliotekę nowego etatu dla pracownika zajmującego się centralnym gromadzeniem i opracowaniem zbiorów. Stan księgozbioru wynosił ogółem 37.776 woluminów, z czego 19.268 woluminów na filiach. Zarejestrowano 1.679 czytelników. W 1989 r. dyrektorem BPMiG w Twardogórze została Krystyna Bajcar. Zmieniająca się rzeczywistość społeczno-polityczna kraju spowodowała w 1990 roku likwidację kolejnych pięciu punktów bibliotecznych. Zakupiono tylko 817 książek, a czytelnicy składali dobrowolne datki na zakup nowości.

Na mocy Uchwały Nr 54(XV)91 Rady Miasta i Gminy w Twardogórze z dnia 28 czerwca 1991 r. BPMiG otrzymała nowy statut, stając się gminną jednostką organizacyjną. Zgodnie z nim w bibliotece utworzono samodzielne stanowisko obsługi księgowej. W celu poprawienia sytuacji materialnej, biblioteka podjęła inicjatywę przynoszącą dochody finansowe, podejmując się sprzedaży kiermaszowej podręczników szkolnych. Dochód za zgodą Rady Miasta i Gminy przeznaczony został na zwiększenie budżetu na nowości, zakupiono 2.140 woluminów. 8 kwietnia 1993 r. biblioteka przeniosła się do nowego lokalu przy ul. Wielkopolskiej 11 o łącznej powierzchni 166 m2. W latach 90-tych biblioteka nawiązała trwałe kontakty ze szkołami, z instytucjami i organizacjami kulturalnymi oraz ze środowiskiem twórczym. Zaowocowały one tradycją gminnych konkursów recytatorskich, plastycznych i poezji śpiewanej, licznymi wystawami, spotkaniami autorskimi i warsztatami plastycznymi. W 1998 r zakupiono pierwszy komputer oraz wybrano program MiniLib wspomagający pracę w dziale gromadzenia i opracowania zbiorów. Powstał centralny inwentarz komputerowy książek  zakupionych od 1999 r. oraz baza danych.

Rok 2000 to rok jubileuszu 50-lecia  istnienia biblioteki w Twardogórze. Uroczyste obchody jubileuszowe rozpoczęły się 9 czerwca na sesji Rady Miejskiej inaugurującej Dni Twardogóry. Natomiast w pomieszczeniach biblioteki zorganizowana została uroczystość, w której uczestniczyli bibliotekarze, czytelnicy, przyjaciele biblioteki oraz władze samorządowe. W tym samym roku biblioteka została wybrana w drodze konkursu przez Fundację im. Stefana Batorego dla realizacji programu „Internet dla bibliotek”.

Z dniem 1 stycznia 2001 r. Rada Miejska nadała bibliotece nowy statut. Biblioteka uzyskała osobowość prawną i wpisana została do rejestru samorządowych instytucji kultury. W 2006 r. biblioteka pozyskała trzy komputery w ramach rządowego programu „Ikonka”. Pod koniec 2006 r., dzięki wsparciu finansowemu burmistrza, biblioteka zakupiła dwie licencje systemu bibliotecznego Aleph. Celem nadrzędnym było wprowadzenie twardogórskiej biblioteki do Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego i elektroniczna obsługa wypożyczalni. 15 stycznia 2007 r. na stronie www.dzb.pl udostępniona została baza książek BPMiG w Twardogórze, a od 1 stycznia 2008 r. wprowadzono komputerową obsługę wypożyczalni w dziale dla dorosłych. 8 maja 2008 r. otwarto przeniesioną do budynku szkoły podstawowej w Grabownie Wielkim, filię biblioteczną, która w jednym pomieszczeniu współistnieje z biblioteką szkolną. W tym samym roku w dziale dla dzieci wydzielono dla najmłodszych czytelników „Kącik Malucha”, z małymi, kolorowymi mebelkami i regałami.

W czerwcu 2009 r. biblioteka została finalistą I Rundy Programu Rozwoju Bibliotek. W programie realizowanym przez FRSI podjęła się pełnienia roli Biblioteki Wiodącej. Jej Bibliotekami Partnerskimi zostały placówki z Dobroszyc, Międzyborza i Kuźnicy Czeszyckiej. Spotkanie inauguracyjne Programu na którym uroczyście podpisano trójstronne porozumienie tworzące Regionalne Partnerstwo  na Rzecz Rozwoju Bibliotek  odbyło się we Wrocławiu 3 listopada 2009 r. W 2010 r.  we wrześniu biblioteka otrzymała nowe pomieszczenie na parterze (znika bariera architektoniczna dla starszych i niepełnosprawnych) w której powstaje Czytelnia Internetowa z pięcioma komputerami dla czytelników. Z dniem 30 września 2010 roku na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Twardogórze powołana zostaje Beata Pięta.

Galeria

Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up