Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

Wyposażenie sali wystawienniczej w zespole pałacowo-parkowym w Goszczu

Umowa o dofinansowanie operacji pn. ,,Wyposażenie sali wystawienniczej w zespole pałacowo-parkowym w Goszczu'', realizowanej w ramach działania ,,realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność'' objętego Priorytetem 4 . ,,Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej'', zawartym w Programie Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze'', z wyłączeniem projektów grantowych, zawarta została 13 marca 2018r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Biblioteką Publiczną im. Wł. St. Reymonta Miasta i Gminy w Twardogórze.

Projekt ma na celu podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru Doliny Baryczy poprzez wyposażenie zabytku wraz ze stworzeniem oferty dla mieszkańców i turystów.

Przedmiotem inwestycji jest aranżacja wnętrza zakończonego etapu prac związanych z przebudową fragmentu skrzydła płn-zach. zespołu pałacowego w Goszczu w Gminie Twardogóra. „Goszczańska galeria obrazu” (nazwa robocza) obejmować będzie salę ekspozycyjną wraz z pomieszczeniami zaplecza szkoleniowo-edukacyjnego. Zakres przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje montaż wyposażenia sali ekspozycyjnej i ścianek ekspozycyjnych wydzielających aneks szkoleniowy, wyposażenie technologiczne sali (projektory multimedialne) oraz pomieszczeń: atelier i ciemni fotograficznej.

Wskaźniki realizacji celu operacji:

– liczba operacji związanych z udostępnieniem dziedzictwa kulturowego, turystycznego i rekreacyjnego w powiązaniu z powstaniem miejsca pracy – 1,

– liczba utworzonych miejsc pracy związanych z ofertą turystyczną świadczoną przez podmioty publiczne lub NGO – 1

– ilość wejść na strony poświęcone turystyce w Dolinie Baryczy od roku 2016 rocznie – 100

Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano na maj 2019 r.

Planowany całkowity koszt inwestycji to 351 652,97 zł, w tym kwota dofinansowania w wysokości 298 905,00 zł (z czego 254 069,25 zł to środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego).

Zestawienie znaków promocyjnych

Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up