Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

Wyposażenie sali wystawienniczej w zespole pałacowo-parkowym w Goszczu

Umowa o dofinansowanie operacji pn. „Wyposażenie sali wystawienniczej w zespole pałacowo-parkowym w Goszczu”, realizowanej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych, zawarta została 13 marca 2018 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Biblioteką Publiczną im. Wł. St. Reymonta Miasta i Gminy w Twardogórze.

Projekt ma na celu podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru Doliny Baryczy poprzez wyposażenie zabytku wraz ze stworzeniem oferty dla mieszkańców i turystów.

Przedmiotem inwestycji jest aranżacja wnętrza zakończonego etapu prac związanych z przebudową fragmentu skrzydła płn-zach. zespołu pałacowego w Goszczu w Gminie Twardogóra. „Goszczańska galeria obrazu” (nazwa robocza) obejmować będzie salę ekspozycyjną kolekcji aparatów fotograficznych i wszelkich urządzeń związanych z technologią, rozwojem i historią filmu i fotografii wraz z pomieszczeniami zaplecza szkoleniowo-edukacyjnego. Zakres przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje montaż wyposażenia sali ekspozycyjnej i ścianek ekspozycyjnych wydzielających aneks szkoleniowy, wyposażenie technologiczne sali (projektory multimedialne) oraz pomieszczeń: atelier i ciemni fotograficznej.

Wskaźniki realizacji celu operacji:

– liczba operacji związanych z udostępnieniem dziedzictwa kulturowego, turystycznego i rekreacyjnego w powiązaniu z powstaniem miejsca pracy – 1,

– liczba utworzonych miejsc pracy związanych z ofertą turystyczną świadczoną przez podmioty publiczne lub NGO – 1

– ilość wejść na strony poświęcone turystyce w Dolinie Baryczy od roku 2016 rocznie – 100

Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowane jest do końca czerwca 2018 r. Stosownym aneksem do umowy termin ten przesunięto na grudzień 2018 r.

Planowany całkowity koszt inwestycji to 351 652,97 zł, w tym kwota dofinansowania w wysokości 298 905,00 zł (z czego 254 069,25 zł to środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego).

Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up