Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

SZOPKA BOŻONARODZENIOWA – Konkurs plastyczny

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze

serdecznie zaprasza dzieci, młodzież i całe rodziny

do udziału w konkursie plastycznym:

„SZOPKA BOŻONARODZENIOWA”

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE:

1. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów, uczniów szkół średnich, uczestników świetlic środowiskowych z terenu gminy Twardogóra, a także całych rodzin (dziadków, rodziców, dzieci, cioć, wujków itp.). Konkurs objęty jest honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra Zbigniewa Potyrały.
2. W kategorii szkolnej dziecko/młodzież może zgłosić tylko i wyłącznie pracę indywidualną. Kategoria rodzinna uprawnia do zgłaszania prac zbiorowych.
3. Szopka może być wykonana w dowolnej technice plastycznej, z wykorzystaniem jak najbardziej naturalnych materiałów i samodzielnie wykonanych elementów. Formę płaską szopki – rysunek, polecamy szczególnie dzieciom młodszym. Format rysunku nie może być większym niż A4. Natomiast forma przestrzenna nie powinna być wyższa i szersza niż 40 cm.
4. Rezerwuje się dla poszczególnych przedszkoli/szkół/świetlic, możliwość zgłoszenia następującej liczby najładniejszych prac, wyłonionych w eliminacjach:
– Miejskie Przedszkole – 20, – Przedszkole Sióstr – 5, – SP 1 – 25, – SP 2 – 25, – SP 3, Gimnazjum nr 2 – 5, – SP Grabowno Wielkie – 10, – SP Goszcz – 10, – Gimnazjum nr 1 – 20, – Szkoła średnia – 5, – świetlice środowiskowe – po 2 prace z każdej placówki.
5. Każda praca powinna być opisana. Informacja powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko wykonawcy, klasa (grupa wiekowa), szkoła/przedszkole/świetlica, imię i nazwisko wychowawcy (nauczyciela plastyki), a w przypadku kategorii rodzinnej: nazwisko rodziny i telefon kontaktowy.
6. Prace konkursowe należy składać w dziale dla dzieci Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze, przy ul. Wielkopolskiej 11 do 25 listopada br.
7. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród zwycięzcom, przewidywane jest przed Świętami Bożego Narodzenia, o czym laureaci zostaną powiadomieni.
8.Prace zgłoszone do konkursu będą prezentowane w bibliotece na wystawie pokonkursowej.
Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up