Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

Regulamin XXV Gminnego Konkursu Recytatorskiego Młodzieży Szkolnej

REGULAMIN

XXV
GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKI
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Twardogóra, 15 listopad 2016 r.

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

 1. Celem konkursu jest rozwijanie uzdolnień młodzieży w zakresie recytacji, stwarzanie możliwości publicznych występów w gronie rówieśników z różnych szkół oraz popularyzacja poezji.
 2. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra Zbigniewa Potyrały.
 3. Do organizacji konkursu mogą włączyć się także inne instytucje i organizacje.
 4. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez bibliotekę, która dokona oceny poziomu wykonania utworów i wyłoni zwycięzców. Laureaci konkursu ze szkół podstawowych i gimnazjum przechodzą do etapu następnego – powiatowego w Oleśnicy.
 5. XXV Gminny Konkurs Recytatorski odbędzie się 15 listopada 2016 r. (wtorek) w siedzibie biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 11. Rozpoczęcie konkursu o godz. 9.00.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VI szkoły podstawowej, I-III gimnazjum oraz uczniów szkół średnich, którzy uczęszczają do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze, bądź są mieszkańcami gminy, ale uczęszczają do szkoły średniej poza gminą.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie dwóch utworów: poezji i fragmentu prozy. Uczeń prezentuje 1 wybrany przez siebie utwór. W szczególnych przypadkach komisja może wysłuchać drugiego utworu. Czas wykonania dwóch prezentacji nie może przekroczyć 7 minut.
 • Uczestnicy konkursu oceniani będą według następujących kryteriów:
interpretacja, komunikatywność, dobór tekstu, dykcja, ogólne wrażenie.
 • Podkreślamy, że konkurs recytatorski bezwzględnie eliminuje gest jako dodatkowy, wspomagający element prezentacji (ekspresji).
 • Termin zgłaszania wytypowanych recytatorów przez szkoły, bądź samodzielnego zgłaszania się do konkursu ( w przypadku uczniów szkół średnich) upływa z dniem 8 listopada b. r.
 • Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
–   imię i nazwisko ucznia, szkoła i klasa, –  imię i nazwisko autora wykonywanego utworu oraz jego tytuł, (pierwszy podany na liście utwór będzie traktowany jako wybrany do recytacji na XXV Gminnym Konkursie Recytatorskim młodzieży szkolnej) – imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczestnika konkursu.
 • Zgłoszenia uczniów do konkursu należy nadsyłać na adres biblioteki: ul. Wielkopolska 11,  56-416 Twardogóra, zgłaszać telefonicznie:
tel.: (071) 315-80-17 lub na adres e-mail: bibdzieci@go2.pl
Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up