Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

Regulamin XXIV Gminnego Konkursu Recytatorskiego Młodzieży Szkolnej

REGULAMIN

XXIV
GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKI
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Twardogóra, 19 listopad 2015 r.

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

1. Celem konkursu jest rozwijanie uzdolnień młodzieży w zakresie recytacji, stwarzanie możliwości publicznych występów w gronie rówieśników z różnych szkół oraz popularyzacja poezji.
2. Do organizacji konkursu mogą włączyć się także inne instytucje i organizacje.
3. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez bibliotekę, która dokona oceny poziomu wykonania utworów i wyłoni zwycięzców. Laureaci konkursu ze szkół podstawowych i gimnazjum przechodzą do etapu następnego – powiatowego w Oleśnicy.
4. XXIV Gminny Konkurs Recytatorski odbędzie się 19 listopada 2015 r. (czwartek), w siedzibie biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 11. Rozpoczęcie konkursu o godz. 09:00.


WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VI szkoły podstawowej, I-III gimnazjum oraz uczniów szkół średnich, którzy uczęszczają do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze, bądź są mieszkańcami gminy, ale uczęszczają do szkoły średniej poza gminą.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie dwóch utworów: poezji i fragmentu prozy. Uczeń prezentuje 1 wybrany przez siebie utwór. W szczególnych przypadkach komisja może wysłuchać drugiego utworu. Czas wykonania dwóch prezentacji nie może przekroczyć 7 minut.
3. Uczestnicy konkursu oceniani będą według następujących kryteriów:
– interpretacja, komunikatywność,
– dobór tekstu,
– dykcja,
– ogólne wrażenie.
4. Podkreślamy, że konkurs recytatorski bezwzględnie eliminuje gest jako dodatkowy, wspomagający element prezentacji (ekspresji).
5. Termin zgłaszania wytypowanych recytatorów przez szkoły, bądź samodzielnego zgłaszania się do konkursu (w przypadku uczniów szkół średnich) upływa z dniem 13 listopada br.
6. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
– imię i nazwisko ucznia, szkoła, klasa,
– imię i nazwisko autora wykonywanego utworu oraz jego tytuł (pierwszy podany na liście utwór będzie traktowany jako wybrany do recytacji na XXIV Gminnym Konkursie Recytatorskim młodzież szkolnej),
– imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczestnika konkursu. 
7. Zgłoszenia uczniów do konkursu należy nadsyłać na adres biblioteki: ul. Wielkopolska 11, 56-416 Twardogóra, zgłaszać telefonicznie: (71)315-08-17 lub na adres e-mail: bibdzieci@g02.pl

Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up