Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

Regulamin XXIII Gminnego Konkursu Recytatorskiego

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem XXIII Gminnego Konkursu Recytatorskiego.

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

1. Celem konkursu jest rozwijanie uzdolnień młodzieży w zakresie recytacji, stwarzanie możliwości publicznych występów w gronie rówieśników z różnych szkół oraz popularyzacja poezji.
2. Do organizacji konkursu mogą włączyć się także inne instytucje i organizacje.
3. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez bibliotekę, która dokona oceny poziomu wykonania utworów i wyłoni zwycięzców. Laureaci konkursu ze szkół podstawowych i gimnazjum przechodzą do etapu następnego – powiatowego w Oleśnicy.
4. XXII Gminny Konkurs Recytatorski odbędzie się 20 listopada 2013 r. (środa) w siedzibie biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 11. Rozpoczęcie konkursu o godz. 14.00. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VI szkoły podstawowej, I-III gimnazjum oraz szkół średnich, którzy uczęszczają do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze, bądź są mieszkańcami gminy, ale uczęszczają do szkoły średniej poza gminą.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie dwóch utworów: poezji i fragmentu prozy. Uczeń prezentuje 1 wybrany przez siebie utwór. W szczególnych przypadkach komisja może wysłuchać drugiego utworu. Czas wykonania dwóch prezentacji nie może przekroczyć 7 minut.
 • Uczestnicy konkursu oceniani będą według następujących kryteriów:
  interpretacja,
  komunikatywność,
  dobór tekstu,
  dykcja,
  ogólne wrażenie.
 • Podkreślamy, że konkurs recytatorski bezwzględnie eliminuje gest jako dodatkowy, wspomagający element prezentacji (ekspresji).
 • Termin zgłaszania wytypowanych recytatorów przez szkoły, bądź samodzielnego zgłaszania się do konkursu (w przypadku uczniów szkół średnich) upływa z dniem 15 listopada b. r.
 • Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
  – imię i nazwisko ucznia, szkoła, klasa,
  – imię i nazwisko autora wykonywanego utworu oraz jego tytuł, (pierwszy podany na liście utwór będzie traktowany jako wybrany do recytacji na XXIII Gminnym Konkursie Recytatorskim młodzieży szkolnej)
  imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczestnika konkursu.
 • Zgłoszenia uczniów do konkursu należy nadsyłać na adres biblioteki: ul. Wielkopolska 11. 56-416 Twardogóra, zgłaszać telefonicznie: tel.: (071) 315-80-17 lub na adres e-mail: bibdzieci@go2.pl

Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up