Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

Regulamin XXIII Gminnego Konkursu Poezji Śpiewanej

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Celem konkursu jest rozwijanie uzdolnień muzycznych młodzieży, stwarzanie możliwości publicznych występów w gronie młodych wokalistów z różnych szkół oraz popularyzacja poezji śpiewanej. Laureaci konkursu mogą liczyć na dalsze działania promocyjne.
2. Do organizacji konkursu mogą włączyć się także inne instytucje i organizacje.
3. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez bibliotekę, która dokona oceny poziomu wykonania utworów i wyłoni zwycięzców. 4. XXII Gminny Konkurs Poezji Śpiewanej odbędzie się 27 listopada 2013 r. (środa), w siedzibie biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 11. Rozpoczęcie konkursu o godz. 14.00.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VI szkoły podstawowej, I-III gimnazjum oraz uczniów szkół średnich z terenu gminy Twardogóra (uczęszczających tu do szkoły, bądź zamieszkujących na terenie gminy).

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie dwóch utworów śpiewanych w języku polskim. Wokalista prezentuje jeden utwór. W szczególnych przypadkach komisja może wysłuchać drugiego utworu. Czas wykonania dwóch prezentacji nie może przekroczyć 6 minut.

 • W prezentacjach wokalnych występują tylko i wyłącznie soliści.

 • Warunkiem uczestnictwa jest opanowanie tekstu utworu na pamięć.

 • Uczniowi może towarzyszyć akompaniament instrumentalny, składający się najwyżej z 3 instrumentów lub akompaniament automatyczny. Wyklucza się korzystanie z półplaybacków.

 • Kryteria oceny:

– dobór repertuaru,

– dykcja,

– intonacja,

– ogólny wyraz artystyczny.

 • Termin zgłoszenia uczestników upływa z dniem 22 listopada b. r.

 • Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

  imię i nazwisko uczestnika, szkoła, klasa,
  – imię i nazwisko autora tekstu i kompozytora (może być własna twórczość)
  – tytuł wykonywanego utworu,

  – imię i nazwisko osoby przygotowującej.

   • Zgłoszenia młodzieży do konkursu należy nadsyłać na adres biblioteki: Twardogóra, ul. Wielkopolska 11, zgłaszać telefonicznie (71)315-08-17 albo na e-mail: bibdzieci@go2.pl

   Podziel się z innymi
   keyboard_arrow_up