Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

Regulamin XXIII Gminnego Konkursu Poezji Śpiewanej Młodzieży Szkolnej

REGULAMIN

XXIII
GMINNEGO KONKURSU POEZJI ŚPIEWANEJ
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Twardogóra, 26 listopad 2014 r.

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

1. Celem konkursu jest rozwijanie uzdolnień muzycznych młodzieży, stwarzanie możliwości publicznych występów w gronie młodych wokalistów z różnych szkół oraz popularyzacja poezji śpiewanej. Laureaci konkursu mogą liczyć na dalsze działania promocyjne.
2. Do organizacji konkursu mogą włączyć się także inne instytucje i organizacje.
3. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez bibliotekę, która dokona oceny poziomu wykonania utworów i wyłoni zwycięzców.
4. XXIII Gminny Konkurs Poezji Śpiewanej odbędzie się 26 listopada 2014 r. (środa), w siedzibie biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 11. Rozpoczęcie konkursu o godz. 14:00.


WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VI szkoły podstawowej, I-II gimnazjum oraz uczniów szkół średnich z teren gminy Twardogóra (uczęszczających tu do szkoły, bądź zamieszkujących na terenie gminy).
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie dwóch utworów śpiewanych w języku polskim. Wokalista prezentuje jeden utwór. W szczególnych przypadkach komisja może wysłuchać drugiego utworu. Czas wykonywania dwóch prezentacji nie może przekroczyć 6 minut.
3. W prezentacjach wokalnych występują tylko i wyłącznie soliści.
4. Warunkiem uczestnictwa jest opanowanie tekstu utworu na pamięć.
5. Uczniowi może towarzyszyć akompaniament instrumentalny, składający się najwyżej z 3 instrumentów lub akompaniament automatyczny. Wyklucza się korzystanie z półplaybacków.
6. Kryteria oceny:
– dobór repertuaru,
– dykcja,
– intonacja,
– ogólny wyraz artystyczny.
7. Termin zgłoszeń uczestników upływa z dniem 21 listopada br.
8. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
– imię i nazwisko uczestnika, szkoła, klasa,
– imię i nazwisko autora tekstu i kompozytora (może być własna kompozycja),
– tytuł wykonywanego utworu,
– imię i nazwisko osoby przygotowującej.
-. Zgłoszenia młodzieży do konkursu należy nadsyłać na adres biblioteki: Twardogóra, ul. Wielkopolska 11, zgłaszać telefonicznie (71)315-08-17 albo na adres e-mail: bibdzieci@go2.pl

Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up