Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

Regulamin XXI Gminnego Konkursu Recytatorskiego

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

Organizatorem konkursu

jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

w Twardogórze.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE


1. Celem konkursu jest rozwijanie uzdolnień młodzieży w zakresie recytacji, stwarzanie możliwości publicznych występów w gronie rówieśników z różnych szkół oraz popularyzacja poezji.

2. Do organizacji konkursu mogą włączyć się także inne instytucje i organizacje.

3. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez bibliotekę, która dokona oceny poziomu wykonania utworów i wyłoni zwycięzców. Laureaci konkursu ze szkół podstawowych i gimnazjum przechodzą do etapu następnego – powiatowego w Oleśnicy.

4. XXI Gminny Konkurs Recytatorski odbędzie się

14 listopada 2012 r. (środa) w siedzibie biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 11. Rozpoczęcie konkursu o godz. 14.00.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VI szkoły podstawowej, I-III gimnazjum oraz uczniów szkół średnich, którzy uczęszczają do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze, bądź są mieszkańcami gminy, ale uczęszczają do szkoły średniej poza gminą.

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie dwóch utworów: poezji i fragmentu prozy. Uczeń prezentuje

1 wybrany przez siebie utwór. W szczególnych przypadkach komisja może wysłuchać drugiego utworu. Czas wykonania dwóch prezentacji nie może przekroczyć 7 minut.

 • Uczestnicy konkursu oceniani będą według następujących kryteriów:

 1. interpretacja, komunikatywność,

 2. dobór tekstu,

 3. dykcja,

 4. ogólne wrażenie.

 • Podkreślamy, że konkurs recytatorski bezwzględnie eliminuje gest jako dodatkowy, wspomagający element prezentacji (ekspresji).

 • Termin zgłaszania wytypowanych recytatorów przez szkoły, bądź samodzielnego zgłaszania się do konkursu ( w przypadku uczniów szkół średnich) upływa z dniem 9 listopada b. r.

 • Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

– imię i nazwisko ucznia, szkoła i klasa,

– imię i nazwisko autora wykonywanego utworu oraz jego tytuł, (pierwszy podany na liście utwór będzie traktowany jako wybrany do recytacji na XXI Gminnym Konkursie Recytatorskim młodzieży szkolnej)

– imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczestnika konkursu.

 • Zgłoszenia uczniów do konkursu należy nadsyłać na adres biblioteki: ul. Wielkopolska 11, 56-416 Twardogóra, zgłaszać telefonicznie:

tel.: (071) 315-80-17 lub na adres e-mail: bibdzieci@go2.pl

Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up