Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

Regulamin XXI Gminnego Konkursu Poezji Śpiewanej

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

Organizatorem konkursu

jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

w Twardogórze.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Celem konkursu jest rozwijanie uzdolnień muzycznych młodzieży, stwarzanie możliwości publicznych występów w gronie młodych wokalistów z różnych szkół oraz popularyzacja poezji śpiewanej. Laureaci konkursu mogą liczyć na dalsze działania promocyjne.

2. Do organizacji konkursu mogą włączyć się także inne instytucje i organizacje.

3. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez bibliotekę, która dokona oceny poziomu wykonania utworów i wyłoni zwycięzców.

4. XXI Gminny Konkurs Poezji Śpiewanej odbędzie się 28 listopada 2012 r. (środa), w siedzibie biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 11. Rozpoczęcie konkursu o godz. 14.00.

WARUNKI UCZESTNICTWA

  • Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VI szkoły podstawowej, I-III gimnazjum oraz uczniów szkół średnich z terenu gminy Twardogóra (uczęszczających tu do szkoły, bądź zamieszkujących na terenie gminy).

  • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie dwóch utworów śpiewanych w języku polskim. Wokalista prezentuje jeden utwór. W szczególnych przypadkach komisja może wysłuchać drugiego utworu. Czas wykonania dwóch prezentacji nie może przekroczyć 6 minut.

  • W prezentacjach wokalnych występują tylko i wyłącznie soliści.

  • Warunkiem uczestnictwa jest opanowanie tekstu utworu na pamięć.

  • Uczniowi może towarzyszyć akompaniament instrumentalny, składający się najwyżej z 3 instrumentów lub akompaniament automatyczny. Wyklucza się korzystanie z półplaybacków.

  • Kryteria oceny:

– dobór repertuaru,

– dykcja,

– intonacja,

– ogólny wyraz artystyczny.

  • Termin zgłoszenia uczestników upływa z dniem 23 listopada b. r.

  • Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

– imię i nazwisko uczestnika, szkoła, klasa,

– imię i nazwisko autora tekstu i kompozytora

-(może być własna twórczość),

– tytuł wykonywanego utworu,

– imię i nazwisko osoby przygotowującej.

  • Zgłoszenia młodzieży do konkursu należy nadsyłać na adres biblioteki: Twardogóra, ul. Wielkopolska 11, zgłaszać telefonicznie (71)315-08-17 albo na e-mail: bibdzieci@go2.pl

Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up