Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA GIER PLANSZOWYCH

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA

GIER PLANSZOWYCH

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY

W TWARDOGÓRZE

§1

Regulamin określa zasady i warunki wypożyczania gier planszowych ze zbiorów
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Twardogórze

§2

 1. Wypożyczanie gier planszowych jest bezpłatne.
 2. Wypożyczeń do domu dokonywać mogą wszyscy za okazaniem karty bibliotecznej lub ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wypożyczającego.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć jedną grę na okres 7 dni, z możliwością dokonania jednej prolongaty terminu zwrotu, gdy dana gra nie została zamówiona przez innego klienta Biblioteki.
 4. W uzasadnionych przypadkach pracownik biblioteki ma prawo odmówić wypożyczenia gry.

§3

 1. Wypożyczający zobowiązany jest do:
  a) poszanowania wypożyczonej gry
b) zgłoszenie przed wypożyczeniem stanu gry, ewentualnych braków lub uszkodzeń elementów c) terminowego zwrotu gry w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnego użytkowania d) prolongowania daty zwrotu gry, przed upływem terminu zwrotu
 1. W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub braku elementów Wypożyczający zobowiązany jest, po uzgodnieniu z pracownikiem do:
a) odkupienia identycznej pozycji lub dokonania wpłaty, której wysokość jest równa aktualnej wartości rynkowej gry b) pokrycia kosztów uszkodzonej gry lub brakujących elementów (łącznie z kosztami przesyłki) jeżeli zakup brakujących elementów jest możliwy.
 1. Na sumy wpłacone tytułem zagubienia, uszkodzenia lub naprawy gier Biblioteka wydaje Wypożyczającemu pokwitowanie.

§4

 1. Za przetrzymywanie gier ponad termin określony w niniejszym Regulaminie pobierana jest kara w wysokości 2,00 zł od egzemplarza gry za każdy rozpoczęty dzień po terminie zwrotu.
 2. Za wysłanie upomnienia do Wypożyczającego o przetrzymania egzemplarza gry Wypożyczający pokrywa koszt upomnienia, który wynosi 4 zł.
 3. Nieuregulowanie kwoty wynikającej z tytułu przetrzymywania, zagubienia lub uszkodzenia gry powoduje pozbawienie możliwości korzystania z Wypożyczeń do czasu uregulowania należności.

§5

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 styczeń 2015r.
Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up