Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W TWARDOGÓRZE

> I <

1.Z usług wypożyczalni korzystać mogą dorośli i młodzież od lat 16.

2. Przy zapisie czytelnik powinien :

  • okazać dowód osobisty, a niepełnoletni legitymację szkolną,
  • zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

3. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają rodzice.

4. Czytelnicy zobowiązani są do posiadania zakodowanej karty bibliotecznej. Pierwsza

karta jest bezpłatna. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty czytelnik płaci

za nową kartę 5 zł.

5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.

6. Każdy czytelnik zobowiązany jest do okazania karty bibliotecznej przy

wypożyczaniu i oddawaniu książek.

7. Korzystający z Biblioteki obowiązkowo pozostawiają wierzchnie okrycia, teczki lub

torby na wieszaku.

> II <

1. Jednorazowo można wypożyczyć 10 książek na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.

2. Przetrzymywanie wypożyczonych książek powoduje blokadę konta czytelnika.

3. Katalog książek Biblioteki udostępniony jest na stronie internetowej www.dzb.pl

3. Czytelnik może zamówić on-line egzemplarz biblioteczny, przez zalogowanie się na

stronie www.dzb.pl. Książkę zamówioną należy odebrać w ciągu 48 godzin.

4. Książki z księgozbioru podręcznego udostępniane są w czytelni na miejscu, a

w uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z bibliotekarzem na określony czas.

> III <

1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących własnością

Biblioteki. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. W przypadku, gdy zniszczona książka nie nadaje się do dalszego użytkowania,

czytelnik zobowiązany jest odkupić taki sam tytuł lub wpłacić kwotę równoważną

wartości rynkowej książki. W wypadku uszkodzenia wydawnictwa wielotomowego

czytelnik pokrywa koszty całości.

3. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu książek,

pokrywa jego koszt w wysokości ustalonej przez Bibliotekę.

4. Jeżeli czytelnik, mimo wysyłanych upomnień (maksymalnie 3), odmawia zwrotu

książek lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swoich praw na drodze

sądowej.

5. Czytelnik nie stosujący się do przepisów regulaminu może być czasowo, a w

szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania

z Biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta

i Gminy w Twardogórze. Czytelnikowi przysługuje prawo do odwołania się do

Burmistrza Miasta i Gminy.

6. Osoby, które zapisały się do Biblioteki wyrażają zgodę na udostępnianie swoich

danych osobowych do celów statystycznych (wiek, zawód, wykształcenie).

Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up