Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

Regulamin V Twardogórskiego Wielkiego Dyktanda

1 PAŹDZIERNIKA 2019

Organizatorem dyktanda jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

 1. 1. Organizatorem dyktanda jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze.
 2. Celem dyktanda jest propagowanie  wśród młodzieży i dorosłych
  z terenu miasta i gminy Twardogóra zasad poprawnej pisowni w języku polskim i dbałości o piękno naszej mowy ojczystej. Zadaniem dyktanda jest wyłonienie osób znających najlepiej zasady ortografii i interpunkcji polskiej w czterech kategoriach wiekowych:

– uczniowie klas V-VI SP,

– uczniowie klas VII-VIII SP,

– uczniowie szkoły średniej,

– osoby dorosłe,

3. V Twardogórskie Wielkie Dyktando zostało objęte honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra Pawła Czulińskiego, który będzie też fundatorem pierwszych nagród w poszczególnych kategoriach wiekowych,

4. Nad przebiegiem dyktanda czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez bibliotekę. Komisja dokona również oceny dyktand i wyłoni zwycięzców.

5. Komisja przyzna w poszczególnych kategoriach wiekowych tytuł Twardogórskiego Mistrza Ortografii i dwóch wicemistrzów lub wyda inne postanowienie w sprawie klasyfikacji laureatów.

6. V Twardogórskie Wielkie Dyktando odbędzie się we wtorek 1 października 2019 r. w Świetlicy Środowiskowej GOSiR w Moszycach:

– uczniowie klas V-VI SP – rozpoczęcie o godz. 9.00

– uczniowie klas VII-VIII SP – rozpoczęcie o godz. 10.00

– uczniowie szkoły średniej – rozpoczęcie o godz. 11.00

– osoby dorosłe – rozpoczęcie o godz. 12.00.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie kandydata do dyktanda:

przez szkołę, rezerwuje się dla:

 • SP nr 2 im. Jana Pawła II w kategorii uczniów klas V-VI – 16 miejsc,
 • SP w Grabownie Wielkim w kategorii uczniów klas V-VI – 2 miejsca,
 • SP w Goszczu w kategorii uczniów klas V-VI – 2 miejsca,
 • SP nr 2 im. Jana Pawła II w kategorii uczniów klas VII-VIII – 16 miejsc,
 • SP w Grabownie Wielkim w kategorii uczniów klas VII-VIII – 2 miejsca,
 • SP w Goszczu w kategorii uczniów klas VII-VIII – 2 miejsca,
 • ZSP im. J. Iwaszkiewicza w Twardogórze w kategorii uczniów szkół średnich – 20 miejsc,

przez zakład pracy, rezerwuje się dla:

 • Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze – 1 miejsce,
 • Spółdzielni Inwalidów „Spamel” – 1 miejsce,
 • Firmy Gała Meble – 1 miejsce,
 • GOSiR Twardogóra – 1 miejsce,
 • MGOPS Twardogóra – 1 miejsce,
 • ZGM Twardogóra – 1 miejsce,
 • ZGK Twardogóra – 1 miejsce,
 • SZPZOZ Twardogóra – 1 miejsce,
 • CUW Gminy Twardogóra – 1 miejsce,
 • Urząd Pocztowy w Twardogórze – 1 miejsce,
 • pracowników administracyjnych lub nauczycieli miejskich i gminnych szkół oraz przedszkoli (z wyłączeniem nauczycieli języka polskiego i bibliotekarzy):

– Przedszkole Miejskie – 1 miejsce,

– Przedszkole Sióstr Opatrzności Bożej– 1 miejsce,

– SP nr 2 – 1 miejsca,

– ZSP – 1 miejsce,

– SP Goszcz – 1 miejsce,

– SP Grabowno Wielkie – 1 miejsce,

 • Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Twardogórze i Goszczu po 1 miejscu dla każdego związku (z wyłączeniem emerytowanych nauczycieli języka polskiego i bibliotekarzy),

indywidualnie, rezerwuje się:

 • dla pozostałych mieszkańców gminy – 8 miejsc, (decyduje kolejność zgłoszeń),

Zgłoszenia kandydatów (tylko w formie pisemnej)  przyjmowane

będą do godz. 18.00 w poniedziałek 23 września br. w siedzibie biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 11, 56-416 Twardogóra lub na adres e-mail: bibdorosli@gmail.com

 • zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

w przypadku uczniów:

– imię i nazwisko ucznia, szkoła i klasa,

– imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczestnika,
– zgodę na wykorzystanie wizerunku (Załącznik nr 1 do regulaminu dyktanda).

w przypadku osób dorosłych:

– imię i nazwisko, numer telefonu, (nazwa zakładu pracy – w przypadku zgłoszenia przez zakład),
– zgodę na wykorzystanie wizerunku (Załącznik nr 2 do regulaminu dyktanda).

 • uczestnicy dyktanda będą pisali swoje prace na oznaczonych symbolami kartkach zapewnionych przez bibliotekę, tym samym symbolem będzie oznaczona koperta, w której uczestnik poda swoje dane osobowe i zaklei ją, a także kartonik, z którym będzie mógł odebrać w bibliotece swoją pracę,
 • do wiadomości publicznej zostaną podane tylko nazwiska laureatów dyktanda 3 najlepszych uczestników konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych, (komisja konkursowa może zdecydować o innej klasyfikacji laureatów),
 • rozdanie nagród laureatom dyktanda odbędzie się w połowie października br.
  w siedzibie biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 11,
  o czym osoby te zostaną poinformowane,
 • pozostałe dyktanda, wraz z zamkniętymi kopertami z danymi osobowymi (otwarte zostaną wyłącznie koperty autorów zwycięskich prac) będą do odebrania w bibliotece osobiście (po okazaniu otrzymanego podczas dyktanda kartonika ze specjalnym kodem, a także dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej) do czwartku 31 października do godz. 15.00,
 • nieodebrane prace wraz z kopertami z danymi osobowymi, zostaną zniszczone,
 • wszystkie pytania o dodatkowe informacje na temat dyktanda prosimy kierować na: adres e-mail: bibdorosli@gmail.com lub tel. 71 315-80 17.
Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up