Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

Regulamin Twardogórskiego ekożaczka

26 WRZEŚNIA 2019

Organizatorem konkursu ekologicznego jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta  w Twardogórze.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Celem „Twardogórskiego Ekożaczka” – konkursu ekologicznego
  w formie testu, nazywanego dalej konkursem, jest propagowanie  wśród młodzieży z terenu miasta i gminy Twardogóra:
  -ogólnej wiedzy o ekologii,
  -zasad prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,
  -wiedzy o regionie.
  Efektem konkursu będzie wyłonienie uczniów znających najlepiej powyższe trzy bloki zagadnień w dwóch kategoriach wiekowych:

– uczniowie klas V-VI SP,

– uczniowie klas VII-VIII SP.

Arkusz konkursowy będzie się składał z trzech bloków zagadnieniowych obejmujących zarówno pytania zamknięte jak i otwarte.
Czas przeznaczony na uzupełnienie testu to 45 min.

2. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Burmistrz Miasta
i Gminy Twardogóra Pawła Czulińskiego
i wchodzi w skład gminnych działań związanych z edukacją ekologiczną.

3. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez bibliotekę. Komisja dokona również oceny prac i wyłoni zwycięzców.

3. Laureatom konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych komisja przyzna tytuły: I, II i IIITwardogórskiego Ekożaczka.

4. Konkurs odbędzie się we czwartek 26 września 2019r. w Świetlicy Środowiskowej GOSiR w Moszycach:

– uczniowie klas V-VI SP – rozpoczęcie testu godz. 9.00,

– uczniowie klas VII-VIII SP – rozpoczęcie testu godz. 10.30.

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na początku października

w siedzibie Biblioteki Publicznej przy ul. Wielkopolskiej 11 o czym laureaci zostaną wcześniej powiadomieni.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie ucznia przez szkołę, rezerwuje się dla:

 • SP nr 2 im. Jana Pawła II w kategorii uczniów klas V-VI – 16 miejsc,
 • SP w Grabownie Wielkim w kategorii uczniów klas V-VI – 2 miejsca,
 • SP w Goszczu w kategorii uczniów klas V-VI – 2 miejsca,
 • SP nr 2 im. Jana Pawła II w kategorii uczniów klas VII-VIII – 16 miejsc,
 • SP w Grabownie Wielkim w kategorii uczniów klas VII-VIII – 2 miejsca,
 • SP w Goszczu w kategorii uczniów klas VII-VIII – 2 miejsca,
 1. 1. Termin zgłaszania wytypowanych przez szkoły uczestników konkursu upływa z dniem 19 września b. r. (czwartek):
 2. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

– imię i nazwisko ucznia, szkoła i klasa,

– imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczestnika konkursu.

 1. Zgłoszenia uczniów do konkursu należy dokonać na adres e-mail: bibdzieci@gmail.com
Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up