Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

Regulamin konkursu „KALENDARZ NA NOWY ROK”

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE:

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze, zwana dalej organizatorem.

2. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z terenu gminy Twardogóra, a także całych rodzin (dziadkowie, rodzice, dzieci, ciocie, wujkowie itp.). Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do oceny jeden kalendarz na nowy rok, jednak dzieci i młodzież mogą wziąć udział w konkursie zarówno w kategorii szkolnej, jak i rodzinnej.

3. Kalendarz na nowy rok może być wykonany w dowolnej technice plastycznej i z wykorzystaniem dowolnych materiałów. Kalendarz może mieć formę jednej karty, dwunastu kart, formę trójdzielną lub dowolnie opracowaną przez wykonawcę, jednak format kalendarza nie może przekroczyć rozmiaru kartki A3.

4. Każda praca powinna być opisana. Informacja powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko wykonawcy, klasa (grupa wiekowa), szkoła, imię i nazwisko wychowawcy (nauczyciela plastyki), w przypadku kategorii rodzinnej: nazwisko rodziny i telefon kontaktowy.

5. Prace konkursowe należy składać w siedzibie organizatora (dział dla dzieci), przy ul. Wielkopolskiej 11 do 7 grudnia br.

6. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród zwycięzcom, przewidywane jest przed Świętami Bożego Narodzenia, o czym laureaci zostaną powiadomieni.

7. Prace zgłoszone do konkursu będą prezentowane w siedzibie organizatora na wystawie pokonkursowej.

8. Prace nagrodzone w konkursie, trzema pierwszymi nagrodami w poszczególnych kategoriach wiekowych, przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.

Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up