Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PIERNICZEK ŚWIĄTECZNY

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Wł. St. Reymonta w Twardogórze

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE:

 1. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych

  i szkoły średniej z terenu gminy Twardogóra, a także całych rodzin (dziadkowie, rodzice, dzieci, ciocie, wujkowie itp.). Dzieci i młodzież mogą wziąć udział w konkursie zarówno w kategorii szkolnej, jak i rodzinnej.

 2. Każdy uczestnik konkursu (przedszkolak, uczeń, rodzina) może zgłosić do oceny jeden pierniczek świąteczny (z zastrzeżeniem zapisu z pkt. 1).

 3. Pierniczek świąteczny może być wykonany w dowolnej technice plastycznej i z wykorzystaniem dowolnych materiałów. Formę płaską pierniczka – rysunek, polecamy szczególnie dzieciom młodszym. Format rysunku nie może być większym niż A4. Natomiast forma przestrzenna nie powinna być wyższa i szersza niż 40 cm.

 4. Każda praca powinna być opisana. Informacja powinna zawierać następujące dane: imię 
  i nazwisko wykonawcy, klasa (grupa wiekowa), szkoła, imię i nazwisko wychowawcy (nauczyciela plastyki), w przypadku kategorii rodzinnej: nazwisko rodziny i telefon kontaktowy.

 5. Prace konkursowe należy składać w dziale dla dzieci Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze, przy ul. Wielkopolskiej 11 do 30 listopada br.

 6. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród zwycięzcom, przewidywane jest przed Świętami Bożego Narodzenia, o czym laureaci zostaną powiadomieni.

 7. Prace zgłoszone do konkursu będą prezentowane w bibliotece na wystawie pokonkursowej.


Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up