Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

Regulamin konkursu plastycznego „BELGIJSKIE CIEKAWOSTKI”

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „BELGIJSKIE CIEKAWOSTKI”

  1. W 2011 roku Biblioteka Publiczna we współpracy ze SP w Goszczu rozpoczęła organizację cyklu imprez kulturalno-oświatowych „Poznajemy kraje Unii Europejskiej”. W roku bieżącym przedmiotem naszego szczególnego zainteresowania, po Irlandii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Niemczech, Polsce, Grecji, Szwecji i Bułgarii, będzie Belgia (państwo i jego szeroko pojęta kultura).
  2. 2. Zapraszamy przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i uczniów szkoły średniej z terenu miasta i gminy Twardogóra do udziału w konkursie plastycznym „Belgijskie ciekawostki”.
  3. Celem konkursu jest: rozwijanie i promowanie talentów plastycznych dzieci i młodzieży oraz poszerzanie zakresu wiadomości młodych ludzi na temat państw należących do Unii Europejskiej.
  4. 4. Praca plastyczna zgłoszona na konkurs może przedstawiać dowolną, szeroko pojętą belgijską ciekawostkę.
  5. 5. Uczestnik może zgłosić do konkursu 1 pracę wykonaną w dowolnej technice plastycznej w formacie A4.
  6. 6. Na rysunku powinna zostać zamieszczona nazwa przedstawionej belgijskiej ciekawostki. Natomiast na odwrocie pracy powinny zostać zamieszczone następujące informacje: imię i nazwisko wykonawcy, klasa/wiek, przedszkole/szkoła, nazwisko opiekuna artystycznego (wychowawcy).
  7. 7. Termin składania prac w dziale dla dzieci Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Twardogórze  przy ul. Wielkopolskiej 11 upływa 30 marca br.
  8. Prace uczestników konkursu będą prezentowane na wystawie w pomieszczeniach biblioteki oraz w czasie obchodów 10 rocznicy imprezy w SP w Goszczu.
  9. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego odbędzie się w kwietniu br. w czasie bibliotecznego/szkolnego Dnia Belgii w SP w Goszczu – o czym szkoły zostaną powiadomione. Laureaci konkursu  będą uczestniczyć w zabawie przybliżającej Belgię i jej kulturę. W programie m. in. taniec, piosenka i kuchnia belgijska.

10. Załączniki do regulaminu konkursu:

Załącznik nr 1 – Umowa powierzenia
Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku (wypełniają tylko rodzice laureatów konkursu). Druk zostanie wysłany do szkoły po raz drugi wraz z wykazem laureatów.

11. Wiadomości na temat wyników konkursu (wraz z udostępnieniem danych osobowych laureatów) oraz relacja z jego finału będą publikowane:|

– na stronie internetowej twardogórskiej Biblioteki Publicznej www.biblioteka.twardogora.net i na Facebooka biblioteki,

– na stronie Gminy Twardogóra www.twardogora.pl, w Twardogórskim Informatorze Samorządowym, na gminnym Facebooku,

– w Panoramie Oleśnickiej i Gazecie Sycowskiej,

– na stronie Szkoły Podstawowej w Goszczu – www.spgoszcz.twardogora.pl i na szkolnym Facebooku.

Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up