Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

Regulamin konkursu fotograficznego ,,Z książką w Dolinie Baryczy”

REGULAMIN

 1. Do udziału w konkursie zapraszamy fotoamatorów z terenu gminy Twardogóra.

 2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 4. Tematem zdjęć konkursowych jest przyroda i architektura terenu Doliny Baryczy. Elementem koniecznym, który musi znaleźć się na fotografii jest człowiek i książka.

 5. Każdy uczestnik konkursu może złożyć max. 4 zdjęcia, format zdjęć nie może być mniejszy niż 13×18 cm.

 6. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem.

 7. Prace opatrzone godłem z załączoną kopertą (z tym samym oznaczeniem), w której powinny się znajdować następujące dane: imię i nazwisko fotoamatora, miejsce zamieszkania, zgoda rodziców lub przedstawicieli ustawowych na udział w konkursie (w przypadku osób niepełnoletnich) oraz numer kontaktowy telefonu, należy składać w siedzibie biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 11 lub nadsyłać pocztą na adres:

  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze, ul. Wielkopolska 11, 56-416 Twardogóra, do dnia 20.09.2013r.,

 8. Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami. Laureaci o wynikach konkursu będą poinformowani telefonicznie.

 9. Więcej informacji pod numerem telefonu: 71 315 80 17, pytania odnośnie konkursu można kierować na adres mailowy: bibdor@go2.pl

Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up