Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków 2011

Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na bieżącą działalność/ 2011

Udział w programach:

-Program Rozwoju Bibliotek
-Program ”Działaj Lokalnie VII” ( grant Bliżej gwiazd w roku Heweliusza)
-Akademia Orange dla Bibliotek
-Literatura i Czytelnictwo – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek w ramach Programu   Biblioteki Narodowej
-Biblioteka + ( szkolenia bibliotekarzy )
-Program Donacji Oprogramowania Microsoft

W grantach:

”Bliżej gwiazd w roku Haweliusza ” – grant z programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju filantropii w Polsce i Stowarzyszenie ”Partnerstwo dla Doliny Baryczy”. Grant obejmował 4 wykłady prowadzone przez astroamatora Henryka Krygla z Koła astronomicznego, 2 obserwacje plenerowe zjawisk zachodzących na niebie, wycieczkę do Planetarium Uniwersytetu Wrocławskiego, konkurs plastyczny na projekt ” Modelu kosmosu”, 3 wystawy: ” Kolorowy Wszechświat ” – fotografii polskich astroamatorów, ”Astronomia na bibliotecznych półkach” – książkowa, ”Model kosmosu ”- pokonkursowa uczestników grantu.
Koło astronomiczne jako grupa nieformalna realizowało grant pod patronatem twardogórskiej biblioteki. Kwota dotacji wynosiła 2.035, 00 zł, realizowana w okresie od 01.09.2011 do 31.12.2011 roku

” Internetowe ABC dla seniorów ” – grant trwający od lutego do maja gdzie seniorzy z Twardogóry, Goszcza i Grabowna Wielkiego pod okiem informatyków z Gminnej Koalicji na Rzecz Biblioteki, przyswajali wiedzę z zakresu obsługi komputera, pracy w programie IrfanView oraz w posługiwaniu się cyfrowym aparatem fotograficznym. Realizując projekt biblioteka miała na celu zmniejszenie poczucia wyobcowania i nieporadności w posługiwaniu się nowoczesnymi zdobyczami techniki, pogłębianie zainteresowań hobbystycznym i rozbudzanie działań twórczych seniorów. W projekcie wzięło udział razem we wszystkich jednostkach 23 seniorów.
Kwota dotacji wyniosła 2.210 zł.,realizowana od 01.01.2011- 30.06.2011r.

”Podaj Dalej” – grant ( realizowany w ramach PRB) na organizację 4 spotkań – szkoleń ( w tym jedno spotkanie online; 2 w kwietniu i 2 w maju) z Bibliotekami Partnerskimi przyznawany jest Bibliotekom Wiodącym , które uczestniczą w Programie Rozwoju Bibliotek. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy oraz pracownicy Bibliotek Partnerskich (16 osób). W czasie spotkań bibliotekarki prezentowały swoje placówki w formie pokazów multimedialnych, przestawiały działalność, dzieliły się pomysłami na ciekawe przedsięwzięcia. Bibliotekarki z Twardogóry zaprezentowały koleżankom komputerowy system biblioteczny Aleph, w którym biblioteka pracuję od 2007 roku.
Przeprowadzony został również wykład Głównego Specjalisty ds. opracowywania projektów i pozyskiwania funduszy europejskich w Urzędzie Miasta i Gminy w Twardogórze, którego tematem było doskonalenie warsztatu pisania grantów .
Kwota dotacji wyniosła 984,93 zł., spotkania zrealizowane: w kwietniu dwa i w maju dwa.
Sponsoring:
W roku sprawozdawczym po ”Plenerze malarskim” jeden ze sponsorów podarował bibliotece listwy drewniane, a drugi wykonał z nich stelaże. Razem zostało wykonanych 20 stelaży, które biblioteka wykorzystuje podczas plenerów malarskich oraz przy różnych wystawach i eksponatach .
Darowizny (rzeczowe i pieniężne ):

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze przyjmuje dary w postaci książek.
W 2011 roku przyjęto do księgozbioru 31 egzemplarzy na kwotę 216,00 zł.

Firma Microsoft przekazała nieodpłatnie oprogramowanie oferowane w ramach Programu Donacji i Oprogramowania Microsoft pakiet w kwocie 15.562 zł.

Inne :
Udział w projekcie ; ”Twoje strony – Mocne strony”. Organizatorami projektu byli:
projekt Społeczny 2012, zespół trenerów z Klubu Myśli Społecznej Inicjatywy oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W projekcie wzięło udział 15 bibliotek z całej Polski. Wybrani z lokalnej społeczności młodzi ludzie mieli za zadanie przygotowanie projektu/ wizytówki naszej okolicy, na wzór wysłanych w kosmos, na pokładach sond należących do programu Voyager, zestawów informacji o Ziemi. Do realizacji projektu przystąpiła grupa młodzieży z Gimnazjum nr.1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze pod opieką nauczycielki Doroty Siemaszko – Babij. W nagrodę za stworzenie spotu reklamowego o naszej małej ojczyźnie młodzież wyjechała na dwudniową wycieczkę do Warszawy na finał projektu, a także otrzymała nagrodę książkowe.
Kwota dotacji 500,00zł w okresie 10.03.2011 – 04.05.2011r.
Zakup nowości wydawniczych do bibliotek w ramach Programu biblioteki Narodowej na sumę 5.400 zł. – celem programu jest zwiększenie czytelnictwa poprzez wzbogacenie i odnowienie księgozbioru w bibliotekach.

Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up