Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

POZA+

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Wł. St. Reymonta zorganizowała casting dla młodzieży i mieszkańców, którzy chcieliby wziąć udział w tworzeniu amatorskiego teatru oraz w rozwijaniu umiejętności warsztatowych. Już w styczniu 2016 roku z inicjatywy burmistrza Zbigniewa Potyrały swoją działalność rozpoczął teatr ,,POZA+'' Grupę teatralną stanowią młodzież i dorośli bez doświadczenia scenicznego ale z wielkim zapałem do pracy. Nad grupą opiekę artystyczną sprawuje Urszula Konopko. Założeniem pracy zespołu jest rozwój umiejętności warsztatowych i scenicznych oraz pokazanie dwóch przedstawień w ciągu roku. Na początku od strony muzycznej , teatr podpiera akustykiem z GOSIR Panem Robertem Orlikowskim , z czasem sprzęt obsługują: pracownicy biblioteki Iryna Golowacz i Mieczysław Franc. Z biegiem czasu sprzęt muzyczny obsługuję uczeń Kacper Szuster, który przy teatrze uczy się i szlifuję swoje umiejętności związane z akustyką. Skład grupy teatralnej od roku 2016 : Aleksandra Pękala, Hanna Babij , Maria Babij, Zuzanna Pietrzykowska, Klaudia Grygotowicz, Zdzisława Pilc, Daniel Pilc, Małgorzata Śniegulska, Piotr Niwa , Damian Duchnik, Halina Obiegło, Jadwiga Frońska, Damian Szuster, Jolanta Huryn, Hania Nowak, Kamila Bilska, Jagoda Bartecka, Julka Huryn, Ania Makarczuk, Lenka Śniegulska. Przygotowaniem kostiumów i wszelakich dekoracji zajmują się: Iryna Gołowacz i Anna Rydzyk. Stroje pozyskiwane są również z zaprzyjaźnionych sklepów, od mieszkańców gminy i kupowane przez samych aktorów. Członkowie grypy teatralnej czerpią satysfakcję z pracy nad każdym przedstawieniem , uczą się pracy w grupie oraz wyrażaj swoje uczucia przez sztukę co daje im możliwość rozwoju i aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Historia tego amatorskiego teatru sięga 2013 r. Wówczas, wśród członków Stowarzyszenia „Viva Art” działającego w ramach projektu „Działaj Lokalnie” powstał pomysł stowarzyszenia grupy teatralnej i przygotowania społeczności lokalnej. Po castingu, który odbył się w sierpniu 2013r. Rozpoczęła się praca nad scenariuszem, którego autorkami były: Urszula Konopko i Nadija Łomanowa- Barańska. Spektakl „ Na zakręcie” wyreżyserowała Urszula Konopko a dekoracjami zajęli się członkowie Stowarzyszenia „ Viva Art”. Od tej pory był on wystawiony już 7-krotnie, zawsze przy pełnej sali i pełnych uznania recenzjach.

Następne projekty, zrealizowane przez ten wielopokoleniowy zespół aktorski, to przedstawienie z okazji 65 rocznicy istnienia Biblioteki Publicznej w Twardogórze: „Biblioekspress Ekstra – na żywo” – widowisko kabaretowe oraz bajka „O Moliku, który książki ratował” (scenariusz i reżyseria obydwu – Urszula Konopko). W niedługim czasie teatr przystąpił do realizacji kolejnego projektu zainspirowanego przez stowarzyszenie „Viva Art” – do koncertu poświęconego nieżyjącemu już lokalnemu kompozytorowi Ryszardowi Gnoińskiemu. Scenariuszem i reżyseria projektu zatytułowanego „Muzyczny spacer po Twardogórze” zajęła się Urszula Konopko, a opracowaniem muzycznym Barbara Franc i Robert Orlikowski. Grupę artystyczną wzbogacili swoim występem: gitarzyści, wokaliści tancerze oraz zespół akordeonistów, który niedługo potem przybrał nazwę „Akoriada”. Inscenizacja-2 razy wystawiana (w sali widowiskowej GOSIR i w sali teatralnej w Goszczu)- stała się znacznym wydarzeniem,a bardzo pozytywne opinie publiczności skłoniły burmistrza Potyrałę, by powołał miejski teatr. Zajęcia teatralne, pod opieką artystyczną Urszuli Konopko, prowadzone są w dwóch grupach: dziecięcej i wielopokoleniowej- tej, która stworzyła podwaliny pod obecny teatr „POZA+”. Już w lutym2016 w czasie ferii zimowych zespół zaznaczył swoją obecność w gminie, odświeżając specjalnie dla dzieci spektakl „O Moliku”, który książki ratował . Później rozpoczęły się prace nad nowymi przedstawieniami. Grupa dziecięca pracowała nad spektaklem dla najmłodszych pt. „Królewna Śnieżka”, a druga grupa pracowała nad sztuką Roberta Jarosza „W beczce chowany”. Obydwie inscenizacje zostały zaprezentowane w ramach Dni Twardogóry 2016. Na bis wystawiono je w sali teatralnej w Goszczu i w świetlicy środowiskowej w Moszycach. Od czerwca aktorzy intensywnie pracowali nad przygotowaniem widowiska słowo – muzycznego dla uświetnienia uroczystości gminnych obchodów Święta Niepodległości. Premiera spektaklu pt. „A to Polska właśnie” odbyła się w sali widowiskowej GOSIR w Twardogórze 11 Listopada 2016 r. Dekoracje, kostiumy i rekwizyty do spektaklu wykonały- do projektów reżyserki- pracownice biblioteki gminnej, nad czym czuwała dyrektor Beata Pięta. Nalezy tez wspomnieć o wsparciu udzielonym przy realizacjach scenicznych Teatru „POZA +” przez dyrektora i pracowników Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze. 17 grudnia przewidziana jest wycieczka artystów na spektakl teatralny do Opola – tak burmistrz chce ich wynagrodzić za pracę i poświęcenie. Teatr „POZA+” już planuje repertuar na następny rok, gdyż chce uczestniczyć w życiu kulturalnym naszej gminy, rozwijać swoje umiejętności oraz promować lokalnych artystów.

Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up