Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

Plener malarski i gminny ekopiknik

Weekend  22 – 24 kwietnia  był dla Biblioteki Publicznej  im. Wł. St. Reymonta w Twardogórze wyjątkowo aktywny.

Biblioteka zorganizowała plener rysunkowo – malarski, w którym uczestniczyli studenci wydziałów architektury z Politechniki Bydgoskiej, Politechniki Poznańskiej i Politechniki Wrocławskiej wraz z kadrą akademicką. W sobotę w plenerze uczestniczyli również uzdolnieni plastycznie uczniowie ze Szkoły Podstawowej  nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze.  Przez trzy dni powstawały w różnych technikach prace, które utrwaliły zabytki Gminy Twardogóra. Już w czerwcu Biblioteka zaprasza do Kuźni Kultury w Goszczu na poplenerową wystawę.  W tym samym czasie w Kuźni Kultury w Goszczu trwały prace montażowe nowej  wystawy, na którą składają się dzieła twórców zawodowo  związanych z  ww. uczelniami  wyższymi. 23 kwietnia podczas wernisażu otwarto tę ekspozycję  dla zwiedzających.

Natomiast w  niedzielę, 24 kwietnia, twardogórska biblioteka brała udział w gminnym ekopikniku.   Bibliotekarki podczas warsztatów tworzyły z dziećmi ekologiczne zabawki. Działające przy bibliotece zespoły ludowe – Skorynianki i Wodniczanki zaprezentowały nowy program artystyczny, a na zakończenie pokazu zaprosiły do wspólnego tańca na płycie rynku wszystkich uczestników imprezy.

Wydarzenie to mogło zostać zrealizowane dzięki życzliwości i otwartości wielu osób. Dyrekcja Biblioteki dziękuje w szczególności burmistrzowi  gminy  – Pawłowi Czulińskiemu  za wsparcie od momentu rozpoczęcia przygotowań aż do realizacji projektu.  Dziękujemy również radnej – Katarzynie Urbanek za osobiste zaangażowanie w całe przedsięwzięcie.  Współpraca biblioteki z wykładowcą Politechniki Bydgoskiej – Panią Beatą Fertałą-Harlender jest owocem Jej starań i zabiegów.  Serdeczne podziękowania kierujemy również pod adresem księdza proboszcza Krzysztofa Bucyka, na którego pomoc możemy liczyć w każdej sytuacji.

Przez najbliższy miesiąc Biblioteka zaprasza w soboty i niedziele, w godzinach  14.00-18.00 do  Kuźni Kultury w Goszczu na zwiedzanie wystawy prac pracowników Wydziałów  Architektury politechnik: bydgoskiej, poznańskiej oraz wrocławskiej.

Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up