Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

PISANKA WIELKANOCNA – konkurs plastyczny

„PISANKA WIELKANOCNA”

konkurs plastyczny
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY
IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA
W TWARDOGÓRZE
pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE:

1. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z terenu miasta i gminy Twardogóra, a także całych rodzin (dziadkowie, rodzice, dzieci, ciocie, wujkowie itp.). Dzieci i młodzież mogą wziąć udział w konkursie zarówno w kategorii szkolnej, jak i rodzinnej.

2. Pisanka wielkanocna może być wykonana na wydmuszce jaja (kurzego, gęsiego itp.) formie styropianowej, drewnianej itp. i ozdobiona w dowolnej technice plastycznej  z wykorzystaniem dowolnych materiałów. Dzieciom młodszym (przedszkole, klasy I-III) polecamy możliwość wykonania pisanki na kartce w formacie nie większym niż A4. Forma przestrzenna pisanki musi posiadać sznureczek potrzebny do jej zawieszenia lub podstawę niezbędną do jej postawienia.

3. Do każdej pracy należy dołączyć kartę z następującymi danymi: imię i nazwisko wykonawcy, klasa (grupa wiekowa), szkoła/przedszkole, imię i nazwisko wychowawcy (nauczyciela plastyki), w przypadku kategorii rodzinnej: nazwisko rodziny i telefon.

4. Rezerwuje się dla poszczególnych przedszkoli/szkół/świetlic, możliwość zgłoszenia następującej liczby najładniejszych prac, wyłonionych w eliminacjach:

– Miejskie Przedszkole – 25,

– Przedszkole Sióstr – 5,

– SP 1 – 30,

– SP 2 – 30,

– SP 3, Gimnazjum nr 2 – 5,

– SP Grabowno Wielkie – 15,

– SP Goszcz – 15,

– Gimnazjum nr 1 – 20,

– Szkoła średnia – 5,

– świetlice środowiskowe – po 3 prace z każdej placówki.

5. Prace konkursowe należy składać w dziale dla dzieci Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze, przy ul. Wielkopolskiej 11 do 24 marca br.

Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród zwycięzcom, przewidywane jest przed Świętami Wielkanocnymi, o czym laureaci zostaną powiadomieni.

  1. Prace zgłoszone na konkurs będą prezentowane w bibliotece na wystawie pokonkursowej.
  2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz
    z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Bibliotekę Publiczną w Twardogórze danych osobowych jego uczestników na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych.
Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up