Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

Lata 2010-2011

2010

Początek 2010 roku to „Spotkanie z literaturą angielską” przygotowane dla gimnazjalistów przez nauczycielkę języka angielskiego Beatę Karasińską- Świerad.

18-19 stycznia 2010 roku odbyło się drugie szkolenie w Jugowicach dla bibliotekarzy w ramach Programu Rozwoju Bibliotek pod hasłem „Biblioteka jako miejsce zasobów wiedzy i kultury”.

W lutym „Kącik malucha” pozyskał nowe kolorowe regały dla dzieci.

Ferie w bibliotece prowadzone były pod znakiem zajęć plastycznych. Najpierw zorganizowane przez stażystki: Małgorzatę Pawlik i Marlenę Krystek, które poprowadziły zajęcia z farbami witrażowymi. Dwa dni później zajęcia z ceramiki poprowadzone zostały przez plastyczkę Joannę Chomiuk.

15 lutego 2010 roku rozpoczęła działalność świetlica środowiskowa w Goszczu, wyposażona dzięki realizacji projektu „Urządzenie centrum wsi”, które obejmowało również budowę chodników i parkingu. Na inwestycję BPMiG w Twardogórze uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – działanie Odnowa i Rozwój Wsi”. W ramach projektu zakupiono meble do sali głównej i zaplecza kuchennego, sprzęt AGD i RTV, powstała pracownia komputerowa, kącik malucha oraz zakupiono ławki pod świetlicę.

Spotkanie z ilustratorem Piotrem Rychelem.

26 luty 2010 r. powstanie „Klubu Astronomicznego” przy BPMiG w Twardogórze.

Kolejne szkolenie w Jugowicach w ramach Programu Rozwoju Bibliotek i kolejne spotkanie z trenerem Piotrem Henzlem. Moduł III szkoleń – Biblioteka jako miejsce komunikacji i współpracy.

Spotkanie z pisarką Krystyną Śmigielską (16.III.2010 r.) autorką dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Spotkanie z autorami legend twardogórskich: Bożenką Hołubką i ilustratorem Robertem Wolfem.

Finał konkursu plastycznego „Gniazdko zajączka” – 202 prace ze wszystkich placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Twardogóra.

Kwiecień to kolejne trzecie spotkanie „Klubu Astronomicznego” a w nim praca z teleskopem.

12-13 kwietnia bibliotekarki odbyły czwarte już szkolenie w Jugowicach w ramach Programu Rozwoju Bibliotek pn. „Biblioteka jako miejsce edukacji społecznej i kulturalnej”. W tym module główne wątki to: tworzenie grup i relacje w społeczności lokalnej, angażowanie mieszkańców w sprawy społeczności czy wolontariat.

19 Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych.

„Akcesoria dla pupili” – wystawa smyczy, obroży, kagańców dla czworonogów w filii w Grabownie Wielkim.

Odwiedziny w Bibliotece Partnerskiej w Dobroszycach – zwiedzanie biblioteki i zacieśnianie stosunków między bibliotekami.

16 marca Biblioteka i jej filie otrzymują nowoczesny sprzęt w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Są to komputery z oprogramowaniem, projektor, ekran, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, aparaty cyfrowe. Podstawowym celem Programu jest zwiększenie dostępu do nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych na wsi i małych miasteczkach.

Spotkanie z ilustratorką Agnieszką Żelewską w Grabownie Wielkim.

Wystawa prac uczniów Gimnazjum nr 1 pod nazwą „Kompozycje kwiatowe” – 38 prac wykonanych techniką decoupage.

24-25 maja odbyło się ostatnie szkolenie w Jugowicach w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Piąty cykl szkoleń podstawowych dotyczył Biblioteki jako miejsca rozwoju.  Wiedza zdobyta w ciągu 5 dwudniowych spotkań (bibliotekarzy, lokalnych liderów, przedstawicieli urzędów) zaowocowała PLANEM ROZWOJU BIBLIOTEK dokumentem, który ma pomóc zmienić biblioteki publiczne w centra aktywności lokalnej.

„Młodzi Artyści Twardogóry” – otwarcie wystawy prac Ogniska Plastycznego ATELIER 43 prowadzonego przez Joannę Chomiuk.

14 czerwca powołano Gminną Koalicję na Rzecz Biblioteki, która ma służyć wsparciem organizacyjnym i merytorycznym w inicjatywach podejmowanych przez bibliotekę.

W dniach 17-18 czerwca odbyła się IV Konferencja Bibliotek Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego w Nowej Rudzie.

„Biblioteka bierze udział w programie Akademia Orange dla bibliotek” – bezpłatny dostęp do stanowisk komputerowych dla dzieci i seniorów.

Loteryjka wakacyjna dla dzieci czyli w oznaczonym terminie zwrot książek i trafna odpowiedź na zagadkę dotyczącą literatury – gwarancją nagrody.

10 dekad kolei – wystawa pn.: „100 lat linii kolejowej w Twardogórze”.

14 września – wizyta w bibliotece głównej i na filiach Beaty Jasiak koordynatora regionalnego na Dolny Śląsk w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Biblioteka bez barier – nowe pomieszczenie na parterze – nowe zadania. Czytelnia jako miejsce przyjazne seniorom i niepełnosprawnym – równe szanse dla wszystkich użytkowników.

Krasnoludki pani Melanii – spotkanie z pisarką Melanią Kapelusz w Goszczu.

Znani twardogórzanie czytają dzieciom biografię Chopina – projekt Stowarzyszenia Viva Art. Cykl trzech spotkań ze znanymi osobami z Twardogóry, który przewiduje głośne czytanie i słuchanie muzyki Chopina.

Odejście na emeryturę Krystyny Bajcar, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  w Twardogórze.

Mianowanie Beaty Pięty na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Twardogórze.

Spotkanie młodzieży licealnej z pisarką Heidi Hassenmüler.

„Zręczne ręce” –  wystawa dzianin Anny Gładysz w filii Grabownie Wielkim.

Jesień 2010 roku to początek szkoleń komputerowych dla emerytów.

Jesienna edycja wykładów „Klubu Astronomicznego”.

XIX Gminny Konkurs Recytatorski dla młodzieży.

XIX Gminny Konkurs Poezji Śpiewanej.

„Podróżowały kartonowym pociągiem” pod takim tytułem stażystki zakończyły staż w bibliotece, organizując przedszkolakom zajęcia edukacyjne i zabawę.

Światowy Dzień Pluszowego Misia – słuchanie bajek i zabawy edukacyjne, śpiew i oglądanie wystawy to elementy tej imprezy.

Biblioteka bierze udział w Konferencji Regionalnej Programu Rozwoju Bibliotek we Wrocławiu organizowanej przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa informacyjnego, cel konferencji – popularyzowanie dobrych praktyk bibliotek jako przykładów na współdziałanie partnerów lokalnych działających w różnych obszarach społecznych.

Wystawa prac szydełkowych Zofii Kulik w bibliotece w Grabownie Wielkim – promowanie lokalnych twórców.

Biblioteka w gronie laureatów, wniosek na konkurs grantowy „Aktywna Biblioteka” rozpatrzony pozytywnie.

Szkolenia informatyczne i szkolenia specjalistyczne dla pracowników biblioteki w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

2011

Rok 2011 to szkolenia komputerowe prowadzone dla seniorów przez bibliotekarkę.

W styczniu rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Łańcuch choinkowy” (199 łańcuchów) – rozdanie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej.

Początek roku to cztery spotkania Klubu Astronomicznego w Roku Heweliusza czyli wykłady dla gimnazjalistów oraz młodzieży z Kółka Geograficznego.

W bieżącym roku rozpoczęto cykliczną imprezę pn. „Kraje Unii Europejskiej”, impreza kulturalno-edukacyjna organizowana z Gminnym Koalicjantem na Rzecz Biblioteki.

Sukces naszych recytatorów na powiatowym PEGAZIKU.

Biblioteka ma swoją stronę internetową: www.biblioteka.twardogora.info.pl

Bezpieczny Internet z Fundacją Orange – zajęcia przeprowadzone przez informatyków z Gminnej Koalicji we wszystkich placówkach wg pakietu edukacyjnego „Bezpieczny Internet”.

Wiosną odbył się XX Gminny Konkurs Recytatorski dla klas I-IV, a jesienią XX Gminny Konkurs Recytatorski dla klas V-VI i gimnazjum oraz XX Gminny Konkurs Poezji Śpiewanej i gimnazjum.

Bibliotekę odwiedzili: pisarz Wiesław Drabik, Wojciech Widłak, Leszek Szczasny, Urszula Ewertowska oraz pedagog Iwona Podlasińska.

W 2011 roku biblioteka bierze udział w grantach: „Bliżej Gwiazd w Roku Heweliusza” -grant obejmował 4 wykłady dla młodzieży i dorosłych, wycieczkę do Planetarium oraz konkurs plastyczny na projekt „Model kosmosu”. Grant „Podaj Dalej” – realizowany w ramach PRB na organizację 4 spotkań szkoleń z Bibliotekami Partnerskimi. Grant „Aktywna Biblioteka” prowadzony przez Akademię Filantropii w Polsce  w ramach Programu Rozwoju Bibliotek – celem było przygotowanie 16 seniorów z terenu miasta i gminy do samodzielnej obsługi komputerowej.

Biblioteka bierze również udział w ogólnopolskich akcjach i projektach: Ogólnopolski Tydzień Zakazanych Książek to święto wolności czytania, to sprzeciw wobec cenzury i wystawa książek, które kiedyś były wycofane z bibliotek. Udział w projekcie „Twoje strony – Mocne strony” dla 15 bibliotek w Polsce. Zadaniem młodzieży było przygotowanie projektu/wizytówki swojej okolicy. „Wirtualny koncert życzeń” – to polska edycja kampanii Tydzień z Internetem 2011 w której biorą udział seniorzy.

Biblioteka promuje lokalnych twórców poprzez wystawy: „Cztery pory roku” – fotografie Krzysztofa Barszczyka ; „Zręczne ręce Lidii Szmajdy” – haftowane obrazy ; „Moja mała Ojczyzna” – fotografie Adama Gładysza.

Finał konkursu „Koszyczek Wielkanocny” – to pokłosie 191 prac plastycznych.

Filia w Goszczu rozpoczęła współpracę ze Świetlicą Środowiskową – efekt – wystawa prac plastycznych dzieci w bibliotece.

DOBRE PRAKTYKI, to konkurs ogłoszony przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu na którą bibliotekarki zgłosiły plener malarski pn. „Pejzaże znad Skoryni”. Efektem pleneru była wystawa 33 obrazów namalowanych przez dzieci i dorosłych i zajęcie II wyróżnienia z nagrodą pieniężną dla Biblioteki w Twardogórze.

Udział bibliotekarek w konferencji pod hasłem „Biblioteka – miejsce aktywne”. Podsumowanie dwóch lat PRB oraz odebranie certyfikatu za udział placówki w programie grantowym „Aktywna biblioteka”.

Udział bibliotekarek z Bibliotek Wiodących i Partnerskich w rajdzie rowerowym po ziemi krośnickiej.

Głośne czytanie bajek to akcje pn. „Mikołajek górą” dla dzieci ze szkoły specjalnej oraz „Dzień Pluszowego Misia” dla przedszkolaków.

„Magia Haloween” to zajęcia z dziećmi dla szkoły podstawowej poprowadzone przez stażystki.

Wersnisaż „Wystawy fotograficznej Roberta Piętki” przy saksofonie Mateusza Kołodziejczaka.

Otwarty „Pokaz wizażu i malowania” – kurs malowania dla kobiet z nową kolekcją odzieży i sesja fotograficzna.

„Przed maturą – jak sporządzić bibliografię” – zajęcia prowadzone przez stażystkę dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Szkolenia bibliotekarzy w ramach programu Biblioteka+.

Udział bibliotekarki z działu dziecięcego w Międzynarodowej Konferencji dla  bibliotekarzy bibliotek dziecięcych we Wrocławiu.

Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up