Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

Lata 2001-2009

2001

Z dniem 1 stycznia Rada Miejska w Twardogórze nadała bibliotece nowy statut. Biblioteka uzyskała osobowość prawną i wpisana została do rejestru samorządowych instytucji kultury. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, biblioteka zobowiązana została do prowadzenia gospodarki finansowej na zasadach ustalonych dla  instytucji kultury.

Odbyły się fianały X Gminnego Konkursu Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej. Laureaci gminnych konkursów prezentowali potem swoje talenty na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.

Sukcesem zakończył się Konkurs Fotograficzny „Dziecko w fotografii”,w którym uczestniczyło 31 fotoamatorów z powiatu oleśnickiego. Dla przedsięwzięcia opartego na sponsoringu, udało się bibliotece pozyskać 14 fundatorów nagród.

W ciągu roku zakupionych zostało 1677 woluminów na łączną kwotę 28.760 zł.

2002-2004

Biblioteka opracowała i wdrożyła projekt edukacyjny „Działam na własną rękę. Twardogórska Szkoła Przedsiębiorczości”. Skierowany do młodzieży i osób bezrobotnych program miał na celu podniesienie poziomu wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz preorientację zawodową. Do współpracy w realizacji szkoleń biblioteka zaprosiła Kancelarię Prawno-Księgową „Faber” w Twardogórze, Bank Spółdzielczy w Oleśnicy, Wydział Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW we Wrocławiu oraz przedsiębiorców. W trwających dwa miesiące cyklach szkoleniowych uczestniczyło 130 osób, w większości uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Słuchacze uczestniczyli w kursie nieodpłatnie, zaś wykładowcy zgodzili się przeprowadzić zajęcia także nieodpłatnie. Na zakończenie kursu wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty.

W okresie tym gościli w bibliotece znani i lubiani twórcy: Wanda Chotomska, Joanna Olech, Beata Ostrowicka, Małgorzata Strzałkowska, Grzegorz Kasdepke, Tomasz Trojanowski, Arkadiusz Niemirski.

Kontynuowany był cykl „W zaciszu twardogórskiej pracowni”, w ramach którego prezentowana była „Oręż rzeźbiona w metalu” Dariusza Pluty, malarstwo olejne Joanny Chomiuk Oraz Katarzyny Krzemień.

Głośnym echem odbił się powiatowy konkurs fotograficzny „Cztery Pory Roku'”. Laureatami konkursu zostali: Piotr Małas, Paulina i Marek Gabriel, Robert Piętka, Marek Malczyszyn, Tomasz Lewicki, Witold Mieszała, Karolina Tyszer, Dawid Galus.

Żywy oddźwięk wywołało spotkanie z podróżnikiem i fotografem Patrykiem Rybką, wzbogacone prezentacją zdjęć „Cejlon w obiektywie”.

19 lutego 2004 roku odbyło się spotkanie z popularnym aktorem Robertem Gonerą, z pochodzenia twardogórzaninem. Aktor urzekł młodych ludzi swoim talentem i otwartością.

W maju 2004 roku bibliotekarki zorganizowały wycieczkę po ziemi lubuskiej i wschodnich Niemczech. Do wspólnego wyjazdu zaproszone zostały koleżanki z bibliotek w Miliczu i Oleśnicy. Grupa gościła w Collegium Polonicum i Bibliotece Uniwersyteckiej w Słubicach oraz w Zentral- und Landesbibliotheki jej placówce Berliner Stadtbibliothek. Bibliotekarki zostały przyjęte przez wicedyrektora do spraw finansów, a rozmowę tłumaczyła Grażyna Twardak. Biblioteka zachwyciła swym ogromem, zbiorami, automatyzacją i przyjaznym nastawieniem do czytelników.

Począwszy od 2002 roku, kiedy to oddział dla dzieci i młodzieży uzyskał nowe, przestronne pomieszczenie, znacznie polepszyła się baza lokalowa wszystkich placówek. Poprawiły się warunki pracy w filii w Goszczu, która została nie tylko odmalowana, ale wymieniono w niej grzejniki, instalację centralnego ogrzewania i zamontowano kocioł gazowy. Remont dachu na budynku w Goszczu i wymiana okien i drzwi w Twardogórze zamknęły kolejny etap modernizacji bibliotek.

2005

Zakończony został remont generalny lokalu biblioteki w Twardogórze. Wymieniono instalację elektryczną, zamontowano kocioł gazowy oraz sygnalizację alarmową, wymieniono posadzki, odmalowano ściany, elewację. Wydzielono nowe pomieszczenia na potrzeby czytelni internetowej, sali wystawowo-konferencyjnej, działu gromadzenia i opracowania zbiorów, działu księgowości. Biblioteka zyskała pomieszczenie socjalne i sanitariaty. Powierzchnia biblioteki to 224 m2.

Biblioteka zainaugurowała cykl seminariów dla bibliotekarzy z trzech powiatów: oleśnickiego, milickiego, wrocławskiego zatytułowany „Nowoczesność bibliotek publicznych”. Pierwsza konferencja odbyła się 8 czerwca. Honorowo uczestniczył w niej burmistrz Twardogóry Jan Dżugaj. Referaty wygłosili dyrektorzy: Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej Andrzej Tyws, Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy Anna Zasada, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miliczu Elżbieta Orzechowska.

W bibliotece gościła dr psychologii Maria Molicka, autorka „Bajek terapeutycznych” z wykładem na temat terapii przez bajkę.

Na spotkanie z czytelnikami przybyła wybitna powieściopisarka Olga Tokarczuk, promująca powieść „Ostatnie historie”.

Kolejny sukces odnieśli fotografowie, wystawiający swe zdjęcia w konkursie „Człowiek i jego praca” oraz Antonina Pruska prezentująca „Obrazy Serbii” i Marek Malczyszyn, dokumentując yna fotografiach zabytki Dolnego Śląska.

Biblioteka wygrała grant z Fundacji im. Stefana Batorego – 1940 zł – na zakup literatury humanistycznej.

Stan posiadania zbiorów na koniec 2005 roku: 49.202 woluminy, 34 tytuły czasopism, 145 jednostek zbiorów specjalnych. Zarejestrowanych było 2594 czytelników.

2006

Biblioteka skorzystała z możliwości pozyskania trzech komputerów w ramach rządowego programu „Ikonka”. Komputery umieszczone zostały w czytelni oddziału dla dzieci i młodzieży. Umożliwiają czytelnikom bezpłatny dostęp do Internetu.

Długoletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi zaowocowało projektem „Bądźmy razem” zrealizowanym w bibliotece, przy współpracy z Warsztatem Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej z siedzibą w Dobroszycach, w dniach 4 kwietnia – 19 maja 2006 roku. Celem działania było otwarcie się na potrzeby osób niepełnosprawnych, zachęta do korzystania z oferty biblioteki, integracja przez sztukę.W programie znalazły się m. in. wystawa prac plastycznych uczestników Warsztatu występy artystyczne, wspólna zabawa, kiermasz sztuki (dochód 1500 zł zasilił Warsztat). W projekcie współuczestniczyło ponad 1000 osób.

Na II konferencji pod hasłem „Nowoczesność bibliotek publicznych” przedstawione zostały dwa tematy. Z pierwszym, zatytułowanym „Nowe technologie w bibliotece”, wystąpiła Krystyna Szylhabel z Biblioteki Głównej Politechniki Wrocławskiej. Drugi pt.: „Elementy biblioterapii w pracy bibliotek publicznych” zaprezentowała Genowefa Surniak, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.

Biblioteka podjęła decyzję dotyczącą akcesji do Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego. Celem nadrzędnym stało się udostępnienie katalogów  w internecie i elektroniczna obsługa wypożyczalni. Warunkiem było wdrożenie zintegrowanego systemu Aleph. Starania biblioteki poparł burmistrz Jan Dżugaj, finansując licencje Alepha.

Spotkali się z czytelnikami: Ewa Nowak, Jan Paweł Krasnodębski, Kazimierz Szymeczko, Barbara Gawryluk, Wanda Chotomska.

Odbyły się: XV Gminny Konkurs Recytatorski i XV Gminny Konkurs Poezji Śpiewanej.

Biblioteka upamiętniła 5-tą rocznicę śmierci i 80-tą urodzin rodzimej artystki Teresy Jelińskiej, wystawiając jej dorobek malarski. Prezentowane były z powodzeniem haftowane obrazy Jolanty Franc.

2007-2009

15 stycznia na stronie www.dzb.pl udostępniona została licząca 28000 rekordów baza książek Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Twardogórze. Większość czynności bibliotecznych, związanych z książką i obsługą czytelników, przeprowadzono odtąd w systemie Aleph. W styczniu 2008 roku osiągnięty został kolejny etap automatyzacji – komputerowa obsługa wypożyczalni. Na koniec 2009 r. własna baza komputerowa liczyła 37844 rekordów egzemplarzy.

8 maja 2008 roku zapisał się w kronice biblioteki złotymi zgłoskami. W dniu tym filia w Grabownie Wielkim rozpoczęła swój kolejny rozdział. Uroczyście otwarta została jej nowa siedziba w budynku miejscowej Szkoły Podstawowej.

12 czerwca 2008 roku odbyła się w Twardogórze IV konferencja bibliotekarzy pod hasłem „Nowoczesność bibliotek publicznych”. Wykład i warsztaty zatytułowane „Komunikacja interpersonalna w działaniach marketingowych” poprowadził specjalista w dziedzinie budowania wizerunku Marek Chojnacki. W tej twórczej konferencji uczestniczyło 30 bibliotekarzy i pracowników ośrodków kultury.

Nowością w bibliotece stał się „Kącik Malucha”. Jest to wydzielona część oddziału dla dzieci, ze specjalnym kompletem mebli, różnymi zabawkami, a także książeczkami z twardymi kartkami. Dzieci mogą w nim rozwijać swoje pasje plastyczne.

W czerwcu 2009 roku biblioteka została finalistą I Rundy Programu Rozwoju Bibliotek. W programie realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego podjęła się roli biblioteki wiodącej, zapraszając do współudziału partnerów: Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Międzyborzu, Gminną Bibliotekę Publiczną w Dobroszycach i Gminny Zespół Kultury i Bibliotek w Krośnicach. Spotkanie inauguracyjne  Programu, na którym uroczyście podpisano trójstronne porozumienie tworzące Regionalne partnerstwo na Rzecz Rozwoju Bibliotek odbyło się we Wrocławiu 3 listopada 2009 roku.

W dniach 7-8 grudnia 2009 roku odbyło się w Jugowicach pierwsze szkolenie w ramach PRB, w którym uczestniczył komplet bibliotekarek.

Dzięki trzem entuzjastom astronomii: Henrykowi Kryglowi, Ryszardowi Kałużnemu i Witoldowi Mieszale w bibliotece przeprowadzono cykl spotkań dla młodzieży na temat astronomii.

We wszystkich placówkach z młodymi czytelnikami spotkali się: Wioletta Piasecka, Małgorzata Budzyńska Wiesława Kucięba, Roksana Jędrzejewska-Wróbel, Krzysztof Świątkowski, Paweł Beręsewicz, Liliana Fabisińska, Joanna Zagner-Kołat, Wanda Chotomska, Kalina Jerzykowska, Barbara Kosmowska, Teresa Duralska-Macheta, Joanna Olech, Marta Fox.

Biblioteka zaprezentowała miłośnikom sztuki nowych twórców lokalnych. Sukces odniosły wystawy: „Moje anioły” Doroty Franc, malarstwa Oli Marii Kirchmann, obrazy Adama Fajkowskiego oraz „Magia liściakowego świata” Elżbiety Wodały.

Tradycyjnie wystawione były fotografie: „Zwierzęta naszych lasów” Krzysztofa Barszczyka, „Podróże po Hawajach”’ Michała Markowskiego, „Indie w obiektywie Patryka Rybki” oraz pokłosie konkursu „Weekend w Twardogórze”.

Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up