Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

Lata 1983-2000

1983

Bibliotece przyznany został nowy etat dla pracownika zajmującego się centralnym gromadzeniem i opracowaniem zbiorów. Na tym stanowisku zatrudniona została Beata Pięta.

Stan księgozbioru wynosił ogółem 37.776 woluminów, z czego 19.268 woluminów znajdowało się na filiach. Książek z literatury pięknej dla dorosłych było 17.367, z literatury pięknej dla dzieci  – 10.065, z literatury popularnonaukowej – 10.344. W ciągu roku zakupiono 2.484 książki. Zarejestrowano łącznie 1.679 czytelników.

1989-1990

Nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora – funkcję tę objęła Krystyna Bajcar. Ze względu na zmieniającą się w kraju rzeczywistość społeczno-polityczną, rok 1990 był dla biblioteki rokiem trudnym. Spośród sześciu wciąż istniejących punktów bibliotecznych zlikwidowano aż pięć. Czytelnicy składali dobrowolne kwoty na zakup nowości, które odtąd zaczęto nabywać we wrocławskich hurtowniach. Zakupionych zostało 817 książek.

Od 1989 roku zaczęto przeprowadzać lekcje biblioteczne, służące informacji o zbiorach bibliotecznych, warunkiem ich udostępniania, uczące korzystania z warsztatu informacyjnego. Biblioteka współuczestniczyła w redagowaniu pisma lokalnego „Rzeczywistość Twardogórska”. W 1990 r. ukazało się 8 numerów czasopisma.

Zorganizowany przez BPMiG konkurs wiedzy ekologicznej stał się początkiem ścisłej współpracy z miejscowymi szkołami.

1991

Prowadzenie biblioteki stało się zadaniem samorządu terytorialnego. Na mocy Uchwały Nr 54 (XV)91 Rady Miasta i Gminy w Twardogórze z dnia 28 czerwca 1991 r., BPMiG otrzymała nowy statut, stając się gminną jednostką organizacyjną. Zgodnie z nim w bibliotece utworzono samodzielne stanowisko obsługi księgowej (dotychczas obsługę finansową prowadził Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury).

W celu poprawienia sytuacji materialnej biblioteka podjęła inicjatywę przynoszącą dochody finansowe, podejmując się sprzedaży kiermaszowej podręczników szkolnych. Cały uzyskany dochód za zgodą Rady Miasta i Gminy przeznaczony został na zwiększenie budżetu na zakup nowości, dzięki czemu zakupiono 2.140 woluminów.

1992

Biblioteka po raz pierwszy zorganizowała Konkurs Recytatorski, w którym uczestniczyło 23 uczniów z twardogórskiej szkoły podstawowej. Odbyły się trzy spotkania z poetką Karoliną Kusek. Był to też rok rekordowy pod względem zakupu książek – zakupiono 3.040 woluminów na kwotę 55.000.000 zł.

1993

8 kwietnia biblioteka przeniosła się do nowego lokalu o łącznej powierzchni 166 m2, znajdującego się przy ul. Wielkopolskiej 11. W uroczystości otwarcia nowego lokalu w dniu 23 kwietnia uczestniczyły m. in. władze samorządowe, wicedyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu Danuta Jędrowiak, sponsorzy. Biblioteka została szeroko udostępniona lokalnej społeczności. Zorganizowany został dwuzmianowy system pracy, wprowadzono dyżury we wszystkie soboty.

Biblioteka nawiązała trwałe kontakty ze szkołami gminnymi, z instytucjami i organizacjami kulturalnymi, ze środowiskami twórczymi. Zaowocowały one tradycją gminnych konkursów recytatorskich, licznymi wystawami i warsztatami plastycznymi, działalnością kółka teatralnego.

Biblioteka otrzymała w darze od rzemieślników regały na książki.

1994

16 stycznia odbył się I Gminny Przegląd Jasełkowy, na którym biblioteczne kółko teatralne zaprezentowało inscenizację „Herodów”.

Wystawą autorską Daniela Orlikowskiego zatytułowaną Portrety, biblioteka rozpoczęła cykl wystaw poświęcony prezentacji rodzimej twórczości plastycznej.

Na spotkaniach z czytelnikami gościła Joanna Kulmowa i poeta ks. Wacław Buryła. W bibliotece rozpoczęła swą działalność pracownia makramy.

1995

Zacieśniły się kontakty biblioteki ze Szkołą Podstawową Specjalną w Twardogórze, owocujące prezentacją prac uczniowskich, uczestnictwem w konkursach i imprezach dla dzieci.

1996

Biblioteka zorganizowała dla młodzieży prelekcje z udziałem tłumaczki języka szwedzkiego Elżbiety Towarnickiej, poświęcone twórczości Astrid Lindgren.

W maju udostępniono w bibliotece malarstwo nieżyjącego twardogórskiego artysty Czesława Gały.

W listopadzie na zaproszenie biblioteki gościła grupa Biskupian z Janem z Domachowa Bzdęga na czele, prezentując folklor biskupiański. Imprezie towarzyszyła wystawa obrazów olejnych o tematyce biskupiańskiej ze zbiorów Muzeum w Gostyniu autorstwa Czesława Gały.

Z inicjatywy biblioteki odbyło się spotkanie czytelników z powieściopisarką Ewą Nowacką. Pierwszą wystawę swoich rzeźb miał w bibliotece młody, samorodny twórca Piotr Dębski.

1997

Dzięki współpracy z Biblioteką dla Dzieci i Młodzieży w Oświęcimiu rozpoczął się w bibliotece cykl wystaw obcojęzycznej książki, poświęcony prezentowaniu kultur innych krajów i integracji kulturowej poprzez książkę dla młodych. Wystawione zostały kolekcje: hebrajska, litewska i szwedzka.

W ramach obchodów Dni Twardogóry odbyło się w bibliotece spotkanie z najstarszymi mieszkańcami, którzy jako jedni z pierwszych po II wojnie światowej osiedlili się na terenie gminy.

Odbyły się kolejne spotkania z ulubionymi autorami Karoliną Kusek i Joanną Papuzińską.

Dzięki zakupionej kserokopiarce, znacznie usprawniona została praca biblioteczna.

1998

Biblioteka zakupiła pierwszy komputer wraz z drukarką i skanerem oraz dokonała wyboru systemu komputerowego wspomagającego pracę biblioteki – wybór padł na MiniLib. Bibliotekarki ukończyły kurs podstawowej obsługi komputera.

Dwukrotnie spotkała się z czytelnikami ulubiona autorka powieści dla młodzieży Marta Fox. Udane spotkanie z uczniami w Goszczu i Grabownie Wielkim miała Ewa Zienkiewicz.

Przeprowadzone zostały duże remonty w filiach. W bibliotece w Grabownie Wielkim wygospodarowano miejsce na ładną, funkcjonalną łazienkę, w Goszczu wymienione zostały wszystkie okna na plastyki.

1999

Kontynuowano cykl wystaw książki obcojęzycznej (niemiecka, norweska). Odbyły się spotkania z Arturem Danielem Liskowackim.

Na zakończenie wakacji zorganizowana została impreza plenerowa z udziałem młodych czytelników bibliotek: twardogórskiej i milickiej. Na spotkanie do Twardogóry przyjechał na specjalnie skonstruowanym rowerze Bolek Zajiczek – uczestnik Rajdu Dookoła Świata Niepełnosprawnych (1995).

Biblioteka była współorganizatorem powiatowego konkursu plastycznego „SZOPKA POLSKA”, zajmując się promocją przedsięwzięcia w mediach (m.in. w Programie Regionalnym Radia Wrocław, w miesięczniku „Co Jest Grane”, w prasie i lokalnej telewizji), pozyskiwaniem sponsorów, kontaktami z instytucjami kultury oraz twórcami.

Najważniejszym akcentem była komputeryzacja biblioteki. Powstał centralny inwentarz komputerowy książek zakupionych w 1999 roku oraz baza danych obejmująca katalogi biblioteczne. Decyzją starosty oleśnickiego Henryka Bajcara biblioteka otrzymała w darze nowy komputer. W ten sposób mogła powstać lokalna sieć komputerowa, posiadająca dostęp do Internetu.

2000

Rok Jubileuszu 50-lecia istnienia BPMiG w Twardogórze rozpoczął się od spotkania z popularnym autorem książek przygodowych Krzysztofem Petkiem. Potem odwiedziły bibliotekę Emilia Waśniowska, Zofia Beszczyńska oraz Anna Onichimowska.

Biblioteka wybrała dla siebie najpiękniejszy spośród wielu ekslibrisów, zgłoszonych do konkursu plastycznego.

Uroczyste obchody jubileuszowe rozpoczęły się 9 czerwca na sesji Rady Miejskiej inaugurującej Dni Twardogóry. Honorowym gościem była dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu Maria Piaczyńska. 17 czerwca zorganizowana została w bibliotece uroczystość, w której uczestniczyli bibliotekarze, czytelnicy o najdłuższym stażu, przyjaciele biblioteki oraz władze samorządowe.

Biblioteka znalazła się w grupie 50 książnic, wybranych drogą konkursu przez Fundację im. Stefana Batorego dla realizacji programu: „Internet dla bibliotek”. Przyznany grant w wysokości 2000 zł. przeznaczony został na zakup modemu, zwrot kosztów za połączenia z internetem oraz szkolenia bibliotekarzy w tym zakresie.

Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up