Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

Klauzula informacyjna o przechowywaniu danych osobowych

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

dot. ewidencji czytelników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze ul. Wielkopolska 11, reprezentowana przez dyrektor Beata Pięta.

  2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Bibliotece Publicznej im Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze jest Michał GOŁĄB – iod@twardogora.pl .
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępniania i ochrony materiałów bibliotecznych należących do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze lub innych bibliotek w przypadku wypożyczeń miedzybibliotecznych  (w tym: ewidencję udostępniania zbiorów, kontrolę terminowości zwrotów oraz naliczanie i kontrolę spłaty należności finansowych zgodnie z Regulaminem udostępniania DBP) na podstawie art. 6 ust 1 pkt A. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pani/Pana dane osobowe (w tym adres pocztowy, telefon i adres email) mogą być wykorzystywane do przekazania informacji o stanie konta czytelnika w zakresie wynikającym z celu przetwarzania opisanym w  p. 3
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od daty ostatniego wypożyczenia.
  6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. Sprzeciw oraz wycofanie  zgody wobec przetwarzania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie skuteczne o ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów do których zostały zebrane .
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne , ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z materiałów bibliotecznych należących do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze lub innych biblio0tek w przypadku wypożyczeń międzybibliotecznych.
Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up