Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

Edukacja dla Doliny Baryczy

logo_edukacjaW 2014 roku Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” przystąpiło do koordynacji projektu „Edukacja dla Doliny Baryczy”. Projekt ten ma służyć opracowaniu programu edukacji regionalnej i przyrodniczej na obszarach zależnych od rybactwa, dzięki któremu możliwe będzie odkrywanie i poznawanie walorów regionu.

Efektem projektu ma być zgromadzenie wiedzy, wykorzystanie infrastruktury edukacyjnej i turystycznej, zbudowanie narzędzi i form edukacyjnych, które wspierać będą wysiłki wielu podmiotów w tym, w szczególności nauczycieli, edukatorów, rodziców, seniorów, turystów w zgłębieniu i zachowaniu specyfiki Doliny Baryczy. Bezpośrednimi uczestnikami i odbiorcami programu są ośrodki szkolne wszystkich szczebli: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, ośrodki specjalne, organizacje seniorów oraz ośrodki pozaszkolne istniejące i zakładane. Natomiast partnerami programu są samorządy gminne i powiatowe z obszaru Doliny Baryczy (gminy: Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród i powiat milicki), Dolnośląski Kurator Oświaty, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, Uniwersytet Wrocławski/ Stacja Ornitologiczna, Samorząd Województwa Dolnośląskiego „Edukacja dla Doliny Baryczy” to pierwszy tego typu program w Polsce prowadzony w skali całego regionu. Ma on być. Program, który realizowany w latach 2014-2020, promowany będzie za pomocą społecznościowego portalu edukacyjnego www.edukacja.barycz.pl. Do programu przystąpiło wiele szkół i ośrodków pozaszkolnych z terenu Doliny Baryczy, wśród ośrodków znalazła się też Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze. Z jednej strony szkoda, że jesteśmy jedyną biblioteką w programie, jednak ma to także swoje dobre strony. Po pierwsze daje możliwość wypracowania swoich autorskich rozwiązań w dziedzinie edukacji regionalnej, przez co możemy stać się biblioteką wzorcową w tej dziedzinie, a po drugie możliwe, że mimo wszystko zachęcimy inne biblioteki do przystąpienia do programu. W pierwszej fazie programu chcemy oprzeć się na typowych dla biblioteki środkach jakimi jest księgozbiór regionalny (przewodniki po regionie, miejscowe baśnie i legendy). Ponadto zawsze dla działalności twardogórskiej placówki charakterystyczne było organizowanie wystaw, konkursów i quizów z Doliną Baryczy w tle. Także te działania będziemy kontynuować. Postaramy się również o środki zewnętrzne na działania związane z promowaniem i poznawaniem Doliny Baryczy. Wraz z rozwojem projektu dla jego uczestników otworzy się furtka z możliwością pozyskiwania środków (podgrantów) w obrębie projektu, z czego też skorzystamy. Duże projekty mają to do siebie, że dają poszczególnym ich uczestnikom możliwość doposażenia. Biblioteka w ramach programu otrzyma sprzęt multimedialny, a także materiały edukacyjne. Jesteśmy już po wyjazdach studyjnych do ośrodków edukacyjnych w Polsce i Niemczech oraz po konferencji inaugurującej działalność programu „Edukacja dla Doliny Baryczy”, która odbyła się 21 października w milickim Kreatywnym Ośrodku Multifunkcyjnym (budynki byłej fabryki bombek), teraz przed wszystkimi jego uczestnikami okres wytężonej pracy. Pracy bardzo ważnej, bo czyż w dzisiejszych czasach nie jest najważniejsze, aby młodzi ludzie poznali bogactwa, które są w zasięgu ich rąk, wiedzieli jak z nich rozsądnie korzystać, a w przyszłości zdobyli interesujący dla nich i przydatny dla regionu zawód, i dzięki temu mogli tutaj pozostać?

Galeria:

Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up