Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

Czytanie prozy Wł. St. Reymonta

We wtorek 22 maja mieszkańcy Twardogóry już po raz trzeci spotkali się w Kościółku Matki Boskiej i Trójcy Św. na czytaniu prozy patrona Biblioteki Publicznej w Twardogórze – Władysława Stanisława Reymonta. Tegoroczne majowe czytanie zostało wpisane do gminnego kalendarza wydarzeń kulturalnych, sportowych i religijnych „Twardogóra – 725 lat historii”.
Na spotkanie przybyli burmistrzowie Zbigniew Potyrała i Ryszard Gąsior, Przewodniczący Zarządu Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Twardogórze Jan Wieczorek, przewodnicząca Coolturalnego Klubu Seniora Aleksandra Dwornikowska, radny Andrzej Drapiewski, twardogórscy seniorzy, uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza z bibliotekarką Jadwigą Woźniak oraz uczniowie klasy VII d ze SP nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze wraz z nauczycielką języka polskiego  Aliną Zimniak-Plutą.
Fragmenty „Chłopów” z tomu „Lato” czytali: radny Andrzej Drapiewski, panie Maria Adamów i Janina Januszkiewicz z Coolturalnego Klubu Seniora oraz uczennice Małgorzata Mazur i Gabriela Proć ze SP nr 2. Bibliotekarki natomiast pozwoliły sobie na stworzenie „małej wariacji” na temat pobytu Reymonta w Twardogórze sprzed 100 lat, czyli w Festenbergu. Międzypokoleniowe spotkanie, które ma sprzyjać poznawaniu postaci patrona biblioteki, zakończyło się quizem. Najwięcej poprawnych odpowiedzi udzielił tym razem pan burmistrz Zbigniew Potyrała, na drugim miejscu uplasowały się ex-aequo nauczycielki Jadwiga Woźniak i Alina Zimniak Pluta, trzecia natomiast była seniorka Małgorzata Kozłowska. Laureaci quizu otrzymali w nagrodę powieści Reymonta.
Spotkaniu z prozą Reymonta towarzyszyła wystawa „Twardogóra wczoraj i dziś”, która jest pokłosiem grantu zrealizowanego przez Coolturalny Klub Seniora w 2017 roku w ramach X edycji programu Działaj Lokalnie „Seniorzy upowszechniają wiedzę historyczną korzystając z nowych technologii.

Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up