Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

Akcja „Z książką na walizkach” ma już 10 lat!!

Akcja pod hasłem „Z książka na walizkach” ma już swoją dziesięcioletnia tradycję. Główną jej ideą jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży przez propagowanie książki i bibliotek.

Wokół idei propagowania czytelnictwa udało się skupić szereg twórców w osobach: pisarzy, ilustratorów, literaturoznawców oraz instytucji: wydawnictwa, biblioteki publiczne, szkoły, przedszkola, domy kultury w miastach i wsiach województwa dolnośląskiego.

W latach 2004-2013 głównymi organizatorami akcji byli: Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, Zakład Narodowy in. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wydawnictwo Literatura, Akapit Press z Łodzi oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział we Wrocławiu

Od 2004 roku imprezę współorganizowali : 2004 – Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie, w 2005 Miejsko – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dzierżoniowie, a w 2006 – Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy, w roku 2007 – do współorganizacji włączyła się Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach, w roku 2008 – Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej, a w roku 2009 bibliotekami wspierającymi projekt były Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach, w 2010 – Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Głogowie 2011- Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu, 2012 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom im. Elizy Orzeszkowej w Strzegomiu. W miastach tych odbyły się imprezy inaugurujące przedsięwzięcie lub będące jego finałem.

Biblioteki wykazały dużą aktywność w organizacji tego przedsięwzięcia. W 2004 roku „Książkę na walizkach” chciały gościć 32 biblioteki, w 2005 –37 bibliotek, w 2006 – 47, w 2007 -66 bibliotek, w 2008 –50 bibliotek, a w 2009 -47 bibliotek, 2010 – 43 biblioteki, 2011 -44 biblioteki, 2012 -39 bibliotek . Do tej pory imprezę zorganizowano na terenie 153 gmin,co stanowi 90 % liczby gmin w województwie.

Każdy z pisarzy podczas akcji, w ciągu trzech dni odbywał szereg spotkań w miastach, miasteczkach i wsiach na terenie całego Dolnego Śląska. Z Wrocławia wyruszały samochody z ekipą, której głównym bohaterem był znany i popularny pisarz – twórca książek dla dzieci. Do tej pory wystąpiło ich 31 (niektórzy wielokrotnie), a uzupełnienie programu stanowiły spotkania z ilustratorem, wydawcą książek, krytykiem literatury dziecięcej, popularyzatorem wiedzy. Prezentowali oni swoją twórczość zachęcając dzieci i młodzież do czytania i odwiedzania bibliotek.

Bibliotekarze przy pomocy nauczycieli oraz animatorów życia kulturalnego w miastach i wsiach co roku pracowali na rzecz imprezy przez wiele miesięcy, aby dzieci i młodzież była należycie przygotowana na przyjęcie twórców.

W ramach akcji organizowane były kolejne edycje Dolnośląskiego Turnieju Młodych Recenzentów. Przedmiotem turnieju była recenzja literacka lub plastyczna przeczytanej książki. Ogłoszenie wyników Turnieju, rozdanie nagród oraz wystawa prac plastycznych odbywała się podczas imprezy finałowej akcji „Z książka na walizkach”. Zadaniem bibliotek było rozpropagowanie idei i regulaminu konkursu wśród dzieci i młodzieży.

Wanda Chotomska oraz bibliotekarze z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej – Jerzy Kumiega i Iwona Podlasińska – z okazji „Książki na walizkach” napisali podczas finału w Dzierżoniowie w 2005 r. roku piosenkę, którą dzieci co roku śpiewały na spotkaniach z twórcami i wykonywały podczas inauguracji i finału na scenie :

Piosenka przewodnia akcji

Z książką na walizkach”

Na Dolnym Śląsku z dziećmi czytamy

Czytają babcie czytają mamy

Czyta nam dziadek czyta i tato

Wszyscy czytamy przez całe lato

Czytamy również

przez całą jesień

O czym od dawna

Na Śląsku wie się

I nawet zima

Nas nie zatrzyma

Czytamy kiedy

Mrozi nas zima

A kiedy wiosna

Zastuka do nas

I z tą piosenką

wpadnie do bramy

Czytamy książki

Czytamy książki

Jak rok okrągły

Książki czytamy

Oraz zwrotka z 2007 r.:

Czy pada deszczyk

Słoneczko świeci

Czytajmy dzieciom

Piszmy dla dzieci.

Użytkownicy, do których oferta działalności bibliotek jest skierowana byli bardzo zadowoleni ze spotkań z pisarzami. Dzięki spotkaniom autorskim nastąpił wzrost zainteresowania książką przez dzieci i młodzież, o czym świadczy duże zaciekawienie sprzedażą książek podczas akcji.

We wszystkich imprezach organizowanych w czasie akcji w latach 2004-2012 uczestniczyło ponad 80000 osób.

Przedsięwzięciu patronowali honorowo – Marszałek Województwa Dolnośląskiego – oraz burmistrzowie i prezydenci miast wspierających organizację.

Imprezie medialnie patronowali: TVP 3 Wrocław, Polskie Radio Wrocław, Guliwer (czasopismo o książce dla dziecka) oraz czasopisma Miś – Przyjaciel najmłodszych i „Świerszczyk”. W propagowanie akcji angażowały się też miejscowe media, w których aktualnie zatrzymywali się pisarze. Stałym patronem akcji była Fundacja ABCXXI „Cała Polska czyta dzieciom”.

Zadbano o reklamę przedsięwzięcia:

  • Każdego roku drukowano plakaty informujące o akcji (były one rozwieszane na terenie gmin, które współorganizowały akcję);

  • drukowano i rozdawano wśród beneficjentów akcji foldery informujące o idei akcji oraz o pisarzach biorących udział w akcji;

  • każde dziecko przychodzące na festyn lub na spotkanie z pisarzem otrzymywało też pamiątkową zakładkę, na której widniało logo akcji i informacja o książkach i pisarzu, a od 2011 r. okolicznościową gazetkę pt. Walizka.

Formuła akcji w kolejnych jej edycjach będzie podobna do poprzednich, liczymy jednak, że każda biblioteka będąca współorganizatorem, wymyśli coś oryginalnego Chcemy, aby zasięg terytorialny zwiększył się o kolejne gminy, które dotychczas nie gościły jeszcze pisarzy i innych twórców książki i animatorów czytelnictwa. Dla niektórych mieszkańców gmin jest to jedyna okazja, aby spotkać się z artystą pióra czy ilustracji, wydawcą i innymi ludźmi, którzy na co dzień zajmują się literaturą, czytelnictwem, książką. Chcemy ponownie pozyskać najważniejszych na naszym rynku twórców i ludzi z autorytetem w środowisku związanym z literaturą dziecięcą.

Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up