Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

400. rocznica śmierci księdza Piotra Skargi

W piątek, 16 września 2011 roku Sejm ustanowił rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka, Józefa Ignacego Kraszewskiego i księdza Piotra Skargi.

W bieżącym roku przypada 400. rocznica śmierciksiędza Skargi (1536-1612) – jezuity, teologa, kaznodziei króla Zygmunta III Wazy, rektora Kolegium Jezuitów w Wilnie, pierwszego rektora Uniwersytetu Wileńskiego. Ksiądz Skarga to autor kilkudziesięciu książek utrzymanych w duchu religijnym, z których najpoczytniejsze były „Żywoty świętych”. Napisał także „Kazania sejmowe”. Opowiadał się za wzmocnieniem władzy królewskiej i ograniczeniem władzy Sejmu. Założył kolegia jezuickie m.in. w Połocku (obecnie Białoruś), Rydze (obecnie Estonia) i Dorpacie (obecnie też w Estonii). Jego główna działalność to służba Kościołowi katolickiemu i kontrowersyjne z dzisiejszego punktu widzenia, fanatyczne tępienie tolerancji religijnej.

Do połowy listopada można będzie oglądać w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Twardogórze wystawę poświęconą życiu i twórczości księdza Piotra Skargi.

Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up