Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

Finał dwóch Wyjątkowych Inicjatyw Edukacyjnych 2019

1-65W czwartek 23 maja odbył się w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze finał dwóch Wyjątkowych Inicjatyw Edukacyjnych 2019 z programu Edukacja dla Doliny Baryczy: adresowanej do uczniów „Święta doroczne w Dolinie Baryczy w czasach młodości naszych babć/dziadków i współcześnie” oraz przeznaczonej dla seniorów „Jak żyło się w Dolinie Baryczy w czasach naszej młodości”. Na rozdanie nagród licznie przybyli laureaci, wraz z przedstawicielami szkół i organizacji seniorskich z terenu Doliny Baryczy, a także jury konkursowe w pełnym składzie. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra Paweł Czuliński.
W konkursie przeznaczonym dla uczniów „Święta doroczne w Dolinie Baryczy w czasach młodości naszych babć/dziadków i współcześnie” komisja konkursowe w składzie: Dariusz Kaliszczak, Edmund Radziszewski i Dorota Śliwak przyznała następujące nagrody:
– w kategorii uczniów klas V-VI SP:
I nagrodę ex aequo
Aleksandrze Czubak z klasy V ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich za spisanie wspomnień wuja Henryka Króla o świętach dorocznych w Dolinie Baryczy p. t. „Tarchalski historyk amator Henryk Król o świętach w Dolinie Baryczy”
Miłoszowi Karlikowi z klasy VI a ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku za spisanie wspomnień babci Zdzisławy Niemiec o świętach dorocznych w Dolinie Baryczy p. t. „Podróż do przeszłości”
Zuzannie Pietrzykowskiej z klasy VI c ze SP nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze za przeprowadzenie wywiadu z babcią Zofią Hołubką o świętach dorocznych w Dolinie Baryczy p. t. „Na góralską nutę”
– w kategorii uczniów klas VII-VIII SP i III gimnazjum:
I nagrodę
Julii Antoniak z klasy VIII  z ZSSP w Cieszynie za opowiadanie „Nietypowy piątek”, którego bohaterką jest babcia Maria Lotzwik
II nagrodę ex aequo
Bartłomiejowi Hylewiczowi z klasa VII ze Szkoła Podstawowa im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich za przeprowadzenie wywiadu z wujem Ryszardem Dymałą „Sentymentalna podróż do czasów dzieciństwa”
Mateuszowi Dynowskiemu z klasy VIII d ze SP nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze za przeprowadzenie wywiadu z dziadkiem Adamem Strzyżem p. t. „Wywiad z dziadkiem Adamem”
– w kategorii uczniów szkół średnich:
I nagrodę
Katarzynie Palmie z klasy 2aT z ZSP im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze za spisanie wspomnień babci Stefanii Pawlak o świętach dorocznych w Dolinie Baryczy p. t. „ Święta w cudownym miejscu”
II nagrodę
Wiktorii Kosmali z klasy 2aT z ZSP im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze za spisanie wspomnień babci Teresy Kuśmierskiej o świętach dorocznych w Dolinie Baryczy p. t. „Cztery pory szczęścia”.
W konkursie przeznaczonym dla seniorów „Święta doroczne w Dolinie Baryczy w czasach naszej młodości i współcześnie” ta sama komisja konkursowe przyznała następujące nagrody i wyróżnienie:
I nagrodę
Pani Rozalii Kindrat z Zespołu Śpiewaczego Viatori z Pakosławska za opowiadanie „Świętowanie w czasach mojego dzieciństwa i obecnie”
II nagrodę ex aequo
Pani Renacie Lewandowskiej z Klubu Seniora w Cieszkowie za opowiadanie „Zagubione wstążki”
Pani Marii Adamów z Coolturalnego Klubu Seniora przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze, za opowiadanie „Święta doroczne w Dolinie Baryczy w czasach mojej młodości i współcześnie”
Wyróżnienie
Panu Kazimierzowi Pietralczykowi z Klubu Seniora i Zespołu Śpiewaczego Czarnoleskie Nutki w Czarnymlesie, za opowiadanie „Zwyczaje czarnolesian w naszych wspomnieniach”.
Konkurs literacki dla uczniów na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum został decyzją Kuratorium Oświaty we Wrocławiu zamieszczony w wykazie zawodów artystycznych o zasięgu krajowym, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjalnej (Zarządzenie Nr 14 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2019r. Załącznik nr 3 pozycja 16).
Pobyt w bibliotece uczestnikom finału umiliły swoim występem artystycznym uczennice ZSP im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze przygotowane przez bibliotekarkę Jadwigę Woźniak. Z recytacją własnego wiersza o świętach Bożego Narodzenia wystąpiła też pani Rozalia Kindrat z Pakosławska – jedna z laureatek konkursu.
Nagrody wręczali laureatom członkowie komisji konkursowej, którzy bardzo przychylnie ocenili biblioteczną inicjatywę, natomiast podziękowania i komplety gminnych gadżetów przedstawiciele szkół i organizacji seniorskich odebrali z rąk burmistrza Pawła Czulińskiego.

Galeria

Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up