Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

Regulamin I Twardogórskiego Wielkiego Dyktanda

REGULAMIN

I
TWARDOGÓRSKIEGO
WIELKIEGO DYKTANDA

Twardogóra, 20 października 2015 r.ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

1. Organizatorem dyktanda jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze.
2. Celem dyktanda jest propagowanie  wśród młodzieży i dorosłych z terenu miasta i gminy Twardogóra zasad poprawnej pisowni w języku polskim i dbałości o piękno naszej mowy ojczystej. Zadaniem dyktanda jest wyłonienie osób znających najlepiej zasady ortografii i interpunkcji polskiej w czterech kategoriach wiekowych:
– uczniowie klas V-VI SP, – uczniowie gimnazjum, – uczniowie szkoły średniej, – osoby dorosłe, 3. I Twardogórskie Wielkie Dyktando zostało objęte honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra Zbigniewa Potyrały, który będzie też fundatorem pierwszych nagród w poszczególnych kategoriach wiekowych, 4. Nad przebiegiem dyktanda czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez bibliotekę. Komisja dokona również oceny dyktand i wyłoni zwycięzców. 5. Komisja przyzna w poszczególnych kategoriach wiekowych tytuł Twardogórskiego Mistrza Ortografii i dwóch wicemistrzów. 6. I Twardogórskie Wielkie Dyktando odbędzie się we wtorek 20 października 2015 r. w Świetlicy Środowiskowej GOSiR w Moszycach: – uczniowie klas V-VI SP – rozpoczęcie godz. 9.00 – uczniowie gimnazjum – rozpoczęcie godz. 10.00 – uczniowie szkoły średniej – rozpoczęcie godz. 11.00 – osoby dorosłe godz. rozpoczęcie 12.00.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie kandydata do dyktanda:
przez szkołę, rezerwuje się dla:
 • SP nr 1 im. Polskich Noblistów – 7 miejsc,
 • SP nr 2 im. Jana Pawła II – 7 miejsc,
 • SP w Grabownie Wielkim – 5 miejsc,
 • SP w Goszczu – 5 miejsc,
 • Gimnazjum nr 1 – 20 miejsc,
 • szkoły średniej – 20 miejsc,
zakład pracy, rezerwuje się:
 • Urzędu MiG w Twardogórze – 2 miejsca,
 • Fabryki Mebli „BODZIO” – 3 miejsca,
 • Spółdzielni Inwalidów „Spamel” – 3 miejsca,
 • Gała Meble – 3 miejsca,
 • ILPEA – 3 miejsca,
 • GOSiR Twardogóra – 2 miejsca,
 • GS Samopomoc Chłopska Twardogóra – 2 miejsca,
 • MOPS Twardogóra – 1 miejsce,
 • Urząd Pracy Twardogóra – 1 miejsce,
 • ZGKiM Twardogóra – 1 miejsce,
 • Miejskie i gminne szkoły i przedszkola – po 1 miejscu dla każdej szkoły (z wyłączeniem nauczycieli języka polskiego i bibliotekarzy), w sumie 9 miejsc,
 • ZOZ Twardogóra – 1 miejsce,
 • Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Twardogórze i Goszczu po 2 miejsca dla każdego związku (z wyłączeniem emerytowanych nauczycieli języka polskiego i bibliotekarzy),
indywidualnie, rezerwuje się:
 • dla pozostałych mieszkańców gminy – 7 miejsc, (decyduje kolejność zgłoszeń),
 • zgłoszenia kandydatów (tylko w formie pisemnej)  przyjmowane będą do godz. 18.00 w piątek 16 października br.
– w siedzibie biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 11, 56-416 Twardogóra – na adres e-mail: bibdzieci@go2.pl
 • zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
w przypadku uczniów: –  imię i nazwisko ucznia, szkoła i klasa, – imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczestnika, w przypadku osób dorosłych: – imię i nazwisko, numer telefonu, (nazwa zakładu pracy- w przypadku zgłoszenia przez zakład),
 • uczestnicy dyktanda będą pisali swoje prace na oznaczonych symbolami kartkach zapewnionych przez bibliotekę, tym samym symbolem będzie oznaczona koperta, w której uczestnik poda swoje dane osobowe i zaklei ją,
 • uczestnicy dyktanda wyrażają zgodę na publikowanie ich wizerunku przez bibliotekę w internecie i w prasie,
 • do wiadomości publicznej zostaną podane tylko wyniki dyktand
3 najlepszych uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych,
 • rozdanie nagród laureatom dyktanda odbędzie się w środę 28 października br. o godz. 12.00 w siedzibie biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 11, o czym osoby te zostaną poinformowane,
 • pozostałe dyktanda, wraz z zamkniętymi kopertami z danymi osobowymi będą do odebrania w bibliotece osobiście (po okazaniu dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej) do środy 4 listopada do godz. 18.00,
 • reszta prac, wraz z kopertami z danymi osobowymi, zostanie zniszczona,
 • wszystkie pytania o dodatkowe informacje na temat dyktanda prosimy kierować na: adres e-mail: bibdzieci@go2.pl
lub tel. 71 315-80 17.
Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up