Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.

PODRÓŻ PRZEZ DOLINĘ BARYCZY

PODRÓŻ PRZEZ DOLINĘ BARYCZY

konkurs fotograficzny

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze.
2. Konkurs jest wydarzeniem Dni Karpia 2015,
3. Konkurs adresowany jest do fotoamatorów z terenu gminy Twardogóra.
4.Tematem zdjęć jest podróż przez Dolinę Baryczy. Chcemy zachęcić Państwa do podróżowania, w okresie letnim, po naszej „Małej Ojczyźnie” jaką jest Dolina Baryczy. Pragniemy, aby na zdjęciach obok urokliwych miejsc gminy Twardogóra, znalazły się również zakątki z innych gmin (Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice) leżących na terenie doliny. Na zdjęciach obok elementów przyrodniczych i architektonicznych, mogą znaleźć się także środki transportu, którymi podróżowali Państwo po okolicy, a więc nogi, rowery, kajaki, konie itp., a także osoby w podróży uczestniczące. Seria zdjęć może mieć charakter reportażu, od wyjścia/wyjazdu z domu poprzez obserwacje okolicy, na pikniku w plenerze kończąc. Na odwrocie zdjęcia musi znaleźć się informacja o miejscu wykonania fotografii (np. stawy w okolicach Żeleźnik, las w okolicach Goszcza, kamienica w Sułowie, pałac Radziwiłłów w Antoninie itp.) 5.Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie 10 zdjęć, w formacie nie mniejszym niż 13×18 cm. 6.Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
7.Wszystkie prace zgłoszone do konkursu powinny zawierać następującą klauzulę:
– w przypadku osób pełnoletnich: „Oświadczam, że przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych na konkurs, „Podróż przez Dolinę Baryczy”, którego organizatorem jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze, fotografii. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby promocji konkursu …………………………………….. (podpis osoby dorosłej). – w przypadku osób niepełnoletnich: „Oświadczam, że mojemu niepełnoletniemu synowi/córce ………………………….. (imię i nazwisko dziecka) przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych na konkurs, „Podróż przez Dolinę Baryczy”, którego organizatorem jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze, fotografii. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego niepełnoletniego syna/córki ……………………………. (imię i nazwisko dziecka) na potrzeby promocji konkursu  …………………………………….. (podpis rodzica/opiekuna prawnego). 8. Wszystkie fotografie należy opatrzyć godłem (wybranym symbolem np. motyla, drzewa, słońca na odwrocie zdjęcia). W załączonej, zaklejonej kopercie, opatrzonej tym samym godłem, należy umieścić na kartce: imię i nazwisko autora fotografii, adres, wiek, numer telefonu oraz odpowiednią klauzulę zamieszczoną powyżej,
9.Prace należy  składać w siedzibie biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 11, bądź nadsyłać na adres:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze ul. Wielkopolska 11, 56-416 Twardogóra

do dnia 20 września 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego),

10. Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie. Organizator uhonoruje ich nagrodami rzeczowymi i dyplomami na uroczystym otwarciu wystawy pokonkursowej 7 października br. o godz. 16.00 w siedzibie Biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 11, 11. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 71 315-80-17.
Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up